duyurular

16

Kasım

Enstitü Hizmetleri

Enstitü Hizmetleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Üniversitemiz bünyesinde bulunan konularında uzman değerli öğretim üyeleri ve öğretim elemanları ile doğru güvenilir, hızlı ve uygun ücretlerle olarak 2017 yılından itibaren;

 • Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine (11 Ekim 2008 Tarihli ve 27021 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan)
 • Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe (30 Mart 2013 Tarihli ve 28603 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan)
 • Karayolları Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına
 • Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkındaki Yönetmeliğe (20 Şubat 2019 Tarihli ve 30692 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan)
 • Çocuklar İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkındaki Yönetmeliğe (20 Şubat 2019 Tarihli ve 30692 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan)
 • Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliğine (3 Ağustos 2013 Tarihli ve 28727 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan)

konularında 12000’ i aşkın Adli Kurul Heyeti Raporu hazırlamıştır.

     Bunlara ek olarak Enstitümüzün oluşturduğu İş Güvenliği Uzmanlarının da bulunduğu Bilirkişi Kurulu ile aşağıda belirtilen konular kapsamında da hizmet vermekteyiz. İhtiyaç duyulması halinde konusunda uzman hekimler ve/veya Adli Tıp Uzmanı hekimlerin katkıları ile rapor hazırlanmaktadır.

 • Olayların iş kazası olup olmadığının tespiti yönünde rapor hazırlanması
 • İş kazalarında kusur oranlarının tespiti yönünde rapor hazırlanması
 • İş kazalarında zarar tespiti yönünde rapor hazırlanması
 • İş kazası raporları arasında çelişkinin giderilmesi ve kusur tespitini içeren rapor hazırlanması
 • Trafik iş kazalarında kusur oranları tespiti yönünde rapor hazırlanması
 • İş kazalarının alt işveren, üst işveren ilişkisi çerçevesinde kusur oranlarının tespitini içeren Rapor hazırlanması
 • Denizcilik alanında gerçekleşen iş kazalarında kusur oranlarının tespiti yönünde rapor hazırlanması.

     Ayrıca Enstitümüz bünyesinde ilgili kurullar aracılığıyla, Adli Belge ve Yazı incelemeleri alanındaki;

 • İmza, yazı değerlendirmeleri
 • Sahtecilik
 • Fotoğraf incelemeleri

yapılmakta olup, bu husustaki talepleriniz tarafsız, bilimsel ve hızlı şekilde raporlanabilmektedir.