haberler

6. Afet Yönetim Merkez Müdürleri Toplantısı (AYMEP)

AFAD Başkanlığının afet yönetimi konusunda Türkiye’de önemli paydaşlardan olan Üniversitelerin Afet Yönetim Merkezlerini (AYMEP) bir araya getirme ve afet yönetimi konusunda akademik bir güç oluşturma hedefi çerçevesinde 6. AYMEP toplantısı 07-08 Şubat 2024 tarihleri arasında AFAD Başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya merkezimiz adına Müdür Yardımcımız Doç. Dr. Murat GÜNAYDIN katılım sağlamıştır. İki gün süren toplantıda merkezimizin yaptığı çalışmalar ile ilgili detaylı bir sunum da yapılmıştır. Sunum kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından afet bölgesine yönelik yapılan yardım çalışmaları ve teknik çalışmalar ile KTÜ Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yaptığı çalışmalar (hasar tespit çalışmaları, deprem sarsma masası deneyleri, bölgemizi için önemli köprü, baraj ve yüksek bina gibi mühendislik yapıların yapı sağlığı izleme çalışmaları) ayrıntılı olarak ifade edilmiştir. Sunumda; kurulduğu günden günümüze kadar belirlediği vizyon ve üstlendiği misyon doğrultusunda; bilimin her alanında bilimsel üretime dayalı üst düzeyde öğretim yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türk toplumunun teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine, insan sağlığının iyileştirilmesine, insan ve çevresel haklarının geliştirilmesi ve korunmasına, topluma hizmetin yaygınlaşmasına katkıda bulunan amaç, gayret ve azmi ile milletinin emrinde ve hizmetinde çalışmasına devam etmekte olduğu özellikle vurgulanmıştır.

 

Toplantının birinci gününde “6 Şubat Depremlerinden Çıkarılan Dersler” konulu, toplantının ikinci gününde ise “Türkiye’de Afet Araştırmaları” konulu paneller düzenlenmiştir.

 

Toplantı gündeminde yer alan “Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması” konulu kitap önerisi ile AYMEP Yönergesinin etraflıca incelenmesi ve son şeklinin verilmesi hususunda mutabakata varılmıştır.

 


26 Mart 2024