haberler

Tıbbın Davaları Aydınlatan Yüzü: Adli Tıp

KTÜ Farabi Hastanesi’nde uzun yıllardır başarılara imza atan Adli Tıp Birimi modernize edildi. Poliklinik odaları, öğretim üyesi ve öğretim elemanları odaları ve seminer salonu işlevsel olacak şekilde yeniden dizayn edilerek yeni yerine taşındı.

Birimde görev alan uzman ekip, Doğu ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere Adli Tıp alanında hızlı ve isabetli sonuçları dolayısıyla Türkiye’nin her ilinden gelen vakaları değerlendirmeye devam ediyor. Ekibin çalışma yürüttüğü KTÜ Adli Bilimler Enstitüsü ise Türkiye’de faaliyet gösteren dört Adli Bilimler Enstitüsü’nden biri olarak tüm ülke geneline hizmet verecek şekilde çalışmakta ve davalar; meslekte kazanma gücü kaybı ve diğer tüm adli tıbbi konular, tarafsızlık ve bilimsellik gözetilerek vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.

KTÜ Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdal ÖZER ve Dr. Öğr. Üyesi Güven Seçkin KIRCI tarafından “Kadın Cinayetleri” kavramının tanımının evrensel Adli Tıp literatürüne kazandırılmış olması KTÜ camiası için gurur kaynağı olmuştur.

KTÜ Adli Tıp Ana Bilim Dalı’nda 2021 yılı içerisinde, mahkeme tarafından yönlendirilen dava dosyaları (maluliyet değerlendirme raporları, malpraktis raporları, imza-yazı inceleme raporları, belge inceleme raporları, adli yaş tespiti raporları, farik mümeyyizlik/ceza ehliyeti değerlendirmeleri raporları vb.) kati raporlar, iç beden muayene raporları, bireysel maluliyet değerlendirme raporları, bireysel malpraktis raporları dâhil olmak üzere 2000 adet rapor düzenlenmiştir.

KTÜ Adli Bilimler Enstitüsü’nde ise 2021 yılı içerisinde, mahkeme tarafından yönlendirilen dava dosyaları (maluliyet değerlendirme raporları, malpraktis raporları, imza-yazı inceleme raporları, belge inceleme raporları vb.) bireysel maluliyet değerlendirme raporları, bireysel malpraktis raporları dâhil olmak üzere 1240 adet rapor düzenlenmiştir.

Prof. Dr. Erdal ÖZER, Adli Tıp Birimi hakkında şu açıklamada bulundu:

“Adaletin toplum ve toplumu oluşturan bireyler arasında eşit olarak sağlanabilirliğine hizmet eden Adli Bilimler, çok disiplinli bir alandır. Bu disiplinler içinde Adli Tıp, önemli bir işleve sahiptir. Adli Tıp, Tıp alanındaki genel prensip ve gelişmeleri, adli olayların çözümü için kullanır. Çalışma alanı çok geniş olmakla birlikte ana çalışma konuları;

Alkol ve toksikoloji (uyutucu-uyuşturucu, zehirlenmeler vb.)

Çocuk istismarı,

Kadın cinayetleri,

Kimliklendirme,

Ölüm ve ölümden sonraki değişikliklerin incelenmesi,

Ölü muayenesi ve otopsi,

Travmaya uğramış kişilerin değerlendirilmesi,

Maluliyet olgularının değerlendirilmesi,

Cinsel saldırı ve aile içi şiddet olgularının değerlendirilmesi,

Yaş tayinleri,

Farik mümeyyizlik (ceza ehliyeti) değerlendirmeleri,

Hekim hataları,

Yazı inceleme,

Fotoğraf inceleme,

İmza inceleme,

İş kazaları şeklinde sıralanabilmektedir.

Adli olaylar sonrası meydana gelen yaralanmanın niteliği ile ilgili kati adli raporlar, iş kazaları, meslek hastalıkları ve maluliyet raporları,cinsel istismar mağdurlarının muayenesi ve bu hususlarda rapor düzenlenmesi, adli yaş tespiti raporları, farik mümeyyizlik değerlendirmeleri, hekim hataları, adli belge inceleme ile ilgili çeşitli alanlarda bilirkişilik hizmetleri verilmektedir.”

Malpraktis İncelemesinde Çok Başarılıyız

Türkiye’de pek çok sebepten kaynaklı olarak malpraktis davaları arttı. Bize de malpraktis iddiası ile mahkemelerden ve bireylerden çok sayıda başvuru yapılmaktadır. Başvuruların sıklığı ile raporların çıkma süresi göz önüne alındığında KTÜ Adli Tıp Birimi’nin, malpraktis incelemesinde göz dolduran bir başarısı bulunmaktadır.

Ülkemizde Kadın Cinayetleri Tanımını Biz Yaptık

Kadın cinayetleri kavramının dünya literatürüne giren tanımını yine biz yaptık. Dr. Öğr. Üyesi Güven Seçkin KIRCI ile yapmış olduğumuz tanım; "Embriyodan cenine, bebekten çocuğa, erişkinden yaşlıya kadar tüm kadın cinsiyetteki bireylerin, sadece cinsiyetlerinden dolayı ya da toplumsal cinsiyet kimliği algısına aykırı eylemleri bahane edilerek bir erkek tarafından ya da erkeğin motivasyonu ile bir kadın veya çocuk tarafından öldürülmesi ya da intihara zorlanmasıdır.” şeklindedir. Ayrıca Kadın Cinayetleri konusunun; Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde ders olarak anlatılmasına, KTÜ Adli Tıp Ana Bilim Dalı öncülük etmektedir.

Çocuklarla İlgili Özgün Bir Model Geliştirdik

Çocuğa yönelik cinsel istismar açığa çıktığında, adli soruşturma konusu olmaktadır. Adli soruşturma dışında süreçte, Sosyal Hizmet Uzmanı, sağlık çalışanları gibi pek çok profesyonelin mesleki çalışmalarına gereksinim duyulmaktadır. Adalet Bakanlığı’nın bir çalışması, çocuğun bu süreçte ortalama 17 kez açıklama yapmak zorunda kaldığını göstermektedir. Yinelenen açıklama yapma gerekliliğinin çocuklarda ve ailelerde ek strese neden olduğu ve çocukta ikincil duygusal istismara yol açtığı bildirilmektedir. Bünyemizde bulunan Trabzon Çocuk Koruma ve İzlem Merkezi’nde, ülkemizde bulunan birçok Çocuk İzlem Merkezi’nden farklı olarak özgün bir teşkilat planlaması uygulanmaktadır. Bünyemizde bulunan Çocuk Koruma ve İzlem Merkezi’nde, özgün bir model olarak Çocuk İzlem Merkezi ve Çocuk Koruma ve Uygulama Merkezi bütüncül bir işleyiş sergilemektedir. Çocuk İzlem Merkezi’nde yapılan işlemlerde; mağdur kişinin gizliliği, hastane sistemine verilerin işlenmemesi, mağdur kişilerin yaşamlarında bu hadiselerin karşılarına çıkmayacak olması merkezin en büyük avantajlarından sayılabilir.

Otopsi ve Virtopsi Konusunda Hedeflerimiz Mevcut

Otopsi; ölen kişinin ölüm nedenini saptamak amacıyla cesedinin vücut boşluklarının açılıp incelenmesi gereken bütün sistem ve organlarının, eldeki yöntemlerle incelenmesi işlemidir. Otopsinin amacı;

1- Ölüm nedenini saptamak,

2- Ölüm mekanizmasını saptamak,

3- Ölümün orijinini aydınlatabilecek faktörleri araştırmak,

4- Ölüme etkili olabilecek faktörleri araştırmak için gerekli tüm teknik ve laboratuvar incelemelerini yapmak ya da bunların yapılabilmesi için örneklemektir.

Virtopsi; otopsiye alternatif, ileri teknoloji ürünü görüntüleme cihazlarının yardımıyla gerçekleştirilen, bir nevi sanal, yani ceset üzerinde diseksiyon işleminin yapılmadığı, kansız otopsi yöntemi olarak tanımlanır.

KTÜ Adli Tıp Ana Bilim Dalı’nın mevcut öğretim üyeleri ve asistan kadrosuyla otopsi hizmeti vermesi, Üniversitemize akademik anlamda ve asistan eğitimi anlamında büyük katkılar sağlayacaktır. Adli Tıp Ana Bilim Dalı; halkımızı daha az rahatsız edecek ve ölüm sonrası adalet sistemini hızlandıracak virtopsi (kansız otopsi) işleminin ülkemizde uygulanacağı ilk merkez olmayı hedeflenmektedir. Dünyada virtopsinin yaygınlaşması, otopsiye büyük katkılar sağlaması noktasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak bu konuda gelişmeleri takip ve tatbik etme yükümlülüğümüz olduğu hususu çok önem arz etmektedir.


04 Ocak 2022