duyurular

29

Mart

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Ön Analiz ve Yazılı Sınav Sürecine İlişkin Bilgilendirme

Personel Daire Başkanlığı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, temel ilkelerinden olan “Kariyer” i Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır.” şeklinde tanımlamıştır.

Üniversitemiz Genel Sekreterliğinin VII. 180 Günlük Eylem Planının (01.10.2023-31.03.2024) 3. eylemi ile 2024 yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına dair durum analizi çalışmasının yapılması, sınav kılavuzunun hazırlanması, saha görüşmeleri ve paydaş katılımı ile sürecin katılımcı ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi planlanmıştır.

Durum analizi sürecinde;

  • Üniversitemizin 2021 yılında yaptığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına giren personelin geribildirimlerine ilişkin ve daha önce sınava girmeyip bu dönemde girecek personelin görüşlerinin alındığı anketler düzenlenmiş ve geri bildirimleri alınmış,
  • Üniversitemiz İdari Birim Yöneticilerinin (Daire Başkanı, Fakülte, Enstitü, YO ve MYO Sekreteri) sınav sürecine ilişkin görüş ve önerileri alınmış,
  • Tüm memur sendikalarına çağrıda bulunulmuş ve sınav süreci ile ilgili görüşleri alınmış,
  • Kurumda her bir ünvan bazında; eğitim, hizmet yılı vb. değerlendirmeler neticesinde işgücü talep ve arz envanter analizi çalışması yapılmıştır.

Bu çalışmalar yapılırken Yükseköğretim Kurulu Başkanlının, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav taleplerinin alınması ilişkin E-39492672-900-3851 sayı ve 29.01.2024 tarihli yazısı Üniversitemize ulaşmıştır. Tüm paydaş görüşleri alınarak konu Rektörlüğümüzce değerlendirilmiş ve yazılı sınavın Üniversitemiz adına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yaptırılmasına karar verilmiş,  Üniversitemizin ilgili kararı ve sınava ilişkin yapılacak yazılı ünvan ve sayı bilgileri Başkanlığa bildirilmiştir.

Bu aşamadan sonraki süreç (sınav zamanı, sınav yeri vb.) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olup, gelişme oldukça personelimiz ayrıca bilgilendirilecektir