duyurular

14

Mayıs

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Ön Analiz ve Yazılı Sınav Sürecine İlişkin Bilgilendirme-2

Personel Daire Başkanlığı

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, temel ilkelerinden olan “Kariyer” i Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır.” şeklinde tanımlamıştır.

Üniversitemiz Genel Sekreterliğinin VII. 180 Günlük Eylem Planının (01.10.2023-31.03.2024) 3. eylemi ile 2024 yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına dair durum analizi çalışmasının yapılması, sınav kılavuzunun hazırlanması, saha görüşmeleri ve paydaş katılımı ile sürecin katılımcı ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi planlanmıştır.

Durum analizi sürecinde;

  • Üniversitemizin 2021 yılında yaptığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına giren personelin geribildirimlerine ilişkin ve daha önce sınava girmeyip bu dönemde girecek personelin görüşlerinin alındığı anketler düzenlenmiş ve geri bildirimleri alınmış,
  • Üniversitemiz İdari Birim Yöneticilerinin (Daire Başkanı, Fakülte, Enstitü, YO ve MYO Sekreteri) sınav sürecine ilişkin görüş ve önerileri alınmış,
  • Tüm memur sendikalarına çağrıda bulunulmuş ve sınav süreci ile ilgili görüşleri alınmış,
  • Kurumda her bir ünvan bazında; eğitim, hizmet yılı vb. değerlendirmeler neticesinde işgücü talep ve arz envanter analizi çalışması yapılmıştır.

Bu çalışmalar yapılırken Yükseköğretim Kurulu Başkanlının, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav taleplerinin alınması ilişkin E-39492672-900-3851 sayı ve 29.01.2024 tarihli yazısı Üniversitemize ulaşmıştır. Tüm paydaş görüşleri alınarak konu Rektörlüğümüzce değerlendirilmiş ve yazılı sınavın Üniversitemiz adına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yaptırılmasına karar verilmiş,  Üniversitemizin ilgili kararı ve sınava ilişkin yapılacak yazılı ünvan ve sayı bilgileri Başkanlığa bildirilmiştir.

2024 yılı içerisinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı organizasyonunda yapılacak olan Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavında aşağıda özet olarak verilen ünvanda ve sayıda kadro için sınav yapılacaktır.

Görevde Yükselme Sınavı Talep İcmali

Ünvan

Merkez (Adet)

Döner Sermaye (Adet)

Toplam

Şube Müdürü

3

 

3

Hastane Müdür Yardımcısı

1

 

1

Şef

20

 

20

Memur

40

4

44

Toplam

64

4

68

Ünvan Değişikliği Sınavı Talep İcmali

Ünvan

Merkez (Adet)

Döner Sermaye (Adet)

Toplam

Mühendis

2

 

2

Biyolog

2

 

2

Kimyager

 

1

1

Sosyal Çalışmacı

1

 

1

Tekniker

21

1

22

Sağlık Teknikeri

8

3

11

Teknisyen

10

 

10

Sağlık Teknisyeni

2

2

4

Toplam

46

7

53

2024 Yılı Görevde Yükselme ve/veya Ünvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavına İlişkin Kurum Bazında Kadro Listesi İçin tıklayınız.

2024 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı Hakkında Duyuru İçin tıklayınız.

2024 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı Konu Başlıkları İçin tıklayınız.

  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı organizasyonunda gerçekleştirilecek merkezi yazılı sınav başvuruları, Üniversitemizce daha sonra ilan edilecek bir takvimde çevrimiçi olarak alınacaktır.