duyurular

09

Mayıs

Muvafakat Talep Başvuru Sonuçları Açıklandı

Personel Daire Başkanlığı

Üniversitemiz 17.10.2023 tarih ve 342 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Usul ve Esaslarda, kamu yararı ve hizmet gerekleri, kurumun kadro imkânı ile personel ihtiyaçları esas alarak; diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen geçme talebinde bulunan idari personeline muvafakat verilmesine ilişkin ilkeleri belirleyerek bu süreci kurumsallaştırmıştır.

Bu kapsamda Üniversitemizde ilki gerçekleştirilen ve muvafakat taleplerine ilişkin 2024 I. Dönem toplantısı,  Memur Naklen Tayin Başvuruları Değerlendirme Komisyonunu Başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akif CİNEL ve diğer komisyon üyelerinin katılımı ile Üniversitemiz Senato Salonunda 08.05.2024 Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirildi.

Üniversitemize değerlendirme mali yılı için Cumhurbaşkanlığı tarafından 657 4/A maddesi kapsamında yedi (7)  kişilik atama izni verilmiştir.  Usul ve Esasların 7/2 bendinde, naklen geçme taleplerine izin verilecek memur sayısının ilgili yılı için Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen 657 4/A maddesi kapsamında atama izin sayısının % 70’inden fazla olmayacak şekilde komisyonca belirlenir, hükmü bulunmaktadır. Komisyon bu sayıyı 2024 yılı için beş (5) olarak belirlemiş olup,  muvafakat talep alma sürecinin yıl içerisinde iki kez yürütüleceğinden dolayı, I. başvuru dönemi için 3, II. başvuru dönemi ise 2 olacak şeklinde kullanılmasına karar vermiştir. 

Usul ve Esasların 7/1 bendine göre yıl içerisinde Üniversitemize tekrar atama izni verilmesi durumunda, bu sayının yönergede belirtilen orana denk gelen kısmı, II. dönem verilecek muvafakat sayısı olan 2’ye eklenecektir. Başvurular arasında yer alan ve can güvenliğine bağlı yer değişikliği talebi olan başvurunun, Komisyon, Usul ve Esaslar" ın 5/2 a fıkrasına istinaden puanlamaya tabi tutulmadan ve mevcut kontenjandan düşülmeden muvafakat izni verilmesi hususunu oy birliğiyle kabul etmiştir.

Komisyon, Usul ve Esaslar’da yer alan mazeret gerekçeleri, hizmet yılı ve diğer kriterleri esas alarak yaptığı değerlendirme sonuçları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Muvafakat hakkı kazanan personelimizin, ilan edilen takvimde belirtilen tarihe kadar üniversitemizden muvafakatı talep edilmesi durumunda, üniversitemizce olumlu değerlendirilecek olup, muvafakat geçerlilik tarihinden sonra üniversitemize ulaşan talepler ise olumsuz değerlendirilecektir. takvim için tıklayınız.

*Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Muvafakat başvuru değerlendirme sonuçları için tıklayınız