haberler

Akademik Düzeyde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi Başvuruya Açıldı

TÜBİTAK BİDEB 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında "Akademik Düzeyde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi" 22-24 Eylül 2023 tarhileri arasında Çevrim içi olarak düzenlenecektir.

Amaç

Üniversitelerimizde sosyal, fen, mühendislik ve eğitim alanlarında görev yapan en az doktora/sanatta yeterliliğini almış dolayısıyla tez aşamasına geçmiş doktora öğrencileri veya doktora mezunu araştırıcılar veya tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık derecesine sahip araştırmacıların bilimsel araştırma proje önerisi hazırlama ve yürütme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam

Eğitimler bir genel ve 5 gruplara ait olmak üzere 6 ayrı çevrimiçi sınıf kullanılacaktır. Katılımcılara, çevrimiçi olarak proje hazırlama öncesi bilinmesi gereken; temel kavramlar (bilgi, bilim, bilimsel araştırma, bilimsel etkinlikler, bilimsel araştırma ile ilgili deyimler), bilimsel araştırma konusunun seçimi, hipotez kurma, araştırmanın planlanması, proje yönetimi, araştırma sonuçlarının analizi ve dokümantasyonu konuları etkileşimli seminerlerle anlatılacaktır. Proje döngüleri ve aşamaları aktif tartışmalarla ele alınacaktır. Genellikle öğleden sonraki oturumlarda verilen bilgiler doğrultusunda katılımcılara proje yazımı konularında uygulamalar yaptırılacaktır. Bu amaçla katılımcılar 5 gruba ayrılarak, alanlarına uygun anahtar kelimeler verilerek bir proje konusu bulmaları sağlanacak ve bir TÜBİTAK 1001 projesi adım adım yazdırılarak, herbir adımı eğitmenlerin katkı ve önerileri ile olgunlaştırılarak tamamlanacaktır. Son gün her grubun hazırladığı projeler sunum şeklinde hazırlanarak sunulacak ve diğer grupların sorduğu sorular cevaplanarak, projeler savunulacak ve panel süreci uygulanacaktır. Google form üzerinden çevrimiçi olarak TÜBİTAK panellerindeki benzer puanlama ve değerlendirme pusulası kullanılarak, katılımcılara panel süreci birebir yaşatıacaktır. Eğtiim, 4 alandan (sosyal, fen, mühendislik ve eğitim) toplam 30 kişiden oluşacak şekilde planlanmıştır.

Başvuru Koşulları

Katılımcılardan aranacak genel kriterler:

 • Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip olması, doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencisi olması durumunda ise doktora yeterliğini almış olması,
 • Etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olması,
 • TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası projelerden (ikili ve çok taraflı uluslararası projeler, COST vb.) en herhangi birini yürütmüyor/ yürütmemiş olması,  (Daha önce TÜBİTAK’a proje sunmuş katılımcı olması tercih edilir.)
 • Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir proje eğitimine katılmamış olması,
 • Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,
 • OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması.
 • Kamera, mikrofon ve hoparlörü eksiksiz bir bilgisayar olanağına ve internet bağlantısına sahip olması,
 • Ders esnasında videolarının ve seslerinin kayıt altına alınmasına izin vermesi,
 • Etkinlik sürecine aksatmadan katılacağını ve etkinlikte eğitmenler tarafından verilen görevleri yerine getireceğini taahhüt etmesi,
 • OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,

Katılımcı seçimine ilişkin kriterler

 • Daha önce TÜBİTAK’a yürütücü olarak sunduğu herhangi projesi olanlara öncelik tanınacaktır.
 • Sosyal, fen, mühendislik ve eğitim alanlarının her birinden  deprem bölgesinden (11 il)  başvuru yapan katılımcılara en az 3 kişilik kontenjan ayrılacaktır.
 • Üniversitelere  göre dağılım dikkate alınacaktır.
 • Başvuru oranlarına göre kadın erkek dağılımlarının orantılı olması gözetilecektir.

Etkinlliğin Yeri

Eğitim etkinliği Zoom çevrimiçi programı aracılığıyla yapılacaktır.

Katılım

 • Etkinliğe katılım kontenjanla sınırlıdır.
 • Etkinliğe katılmadan önce başvuru yapılması ve başvurunun kabul edilmesi gerekmektedir.
 • Etkinlik 3 gün devam edecek olup katılım %100 zorunludur.
 • Katılımcılara, program sonunda katılım sertifikası verilecektir.
 • Eğitime katılamaya hak kazananlar https://www.ktu.edu.tr/projeetkinlikleri sayfasından duyurulacaktır.

Başvuru İçin Tıklayınız

 

 

 


13 Temmuz 2023