birim kalite komisyonu

KTÜ Senatosu'nun 31.01.2020 tarih ve 305-10 sayılı kararı ile kabul edilen KTÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesi'nin 4. maddesine istinaden kurulan KTÜ-SAM Kalite Komisyonunun üyeleri:

⊣ Doç. Dr. Abdullah Uzun

⊣ Dr. Öğr. Üyesi Suna Ersavaş Kavanoz

⊣ Doç. Dr. Vahit Güntay