ekonomik araştırmalar çalışma grubu

Koordinatör: Doç. Dr. Umut ÜZAR