karadeniz yıllığı 2020

KARADENİZ:

2020 Gelişmeleri Işığında
Bölgesel Değerlendirmeler

 

Editör: Özgür Tüfekçi

 

PDF Dosyası için tıklayınız

TAKDİM

1. BÖLÜM: Bölge Ülkelerinin 2020 Görünümü

Çok Yönlü Dış Politika Arayışında Türkiye: 2020 | RUKİYE PATAN ve ÖZGÜR TÜFEKÇİ

Karabağ Savaşı ile Yeniden Dirilen Azerbaycan: 2020HÜLYA KINIK

İç Sorunlar ve Çözüm Arayışları İçinde Bulgaristan: 2020 | VAHİT GÜNTAY

Var Olma Mücadelesi İçinde Ermenistan: 2020 | DİLEK KARADENİZ TOPAL

Batı ile Bütünleşme Sürecinde Gürcistan: 2020 | HASAN YILMAZ

Doğu ile Batı Arasında Yönünü Arayan Moldova: 2020SELİM KURT

Pandemi ve Seçim Kıskacında Romanya: 2020 | EDA TUTAK

Bölgesel Mücadelenin Küresel Aktörü Rusya: 2020 | YAŞAR SARI

Reform Arayışının Gölgesinde Ukrayna: 2020 | ADNAN SEYAZ

Müzmin Sorunlar Sarmalında Yunanistan: 2020 | ŞEYMA KALYONCU

 

2. BÖLÜM: Uluslararası Aktörler ve Geniş Karadeniz Havzası

Trump Giderken: Amerika Birleşik Devletleri’nin Karadeniz Politikası, 2020 | MURAT ÜLGÜL

NATO ve Geniş Karadeniz Havzası: 2020 | PELİN ÇOLAK ve CEREN HAKYEMEZ

Geniş Karadeniz Havzası’nda Çin'in Yeniden Konumlanma Stratejisi: 2020 | MÜGE YÜCE

Avrupa Birliği’nin Geniş Karadeniz Havzası’na Yönelik Politikaları: 2020FEVZİ KIRBAŞOĞLU ve ÖZGÜR TÜFEKÇİ

 

3. BÖLÜM: Geniş Karadeniz Havzasında Sınıraşan Sorunlar

Ukrayna ve Suriye Krizlerinin Kesişimi: Rusya ve Türkiye’nin Jeopolitik Mücadelesi | RAHMAN DAĞ

Soğuk Savaş Sonrasında Karadeniz Havzası’nda Göç | İSMAİL KÖSE

“Kanal İstanbul” Projesinin Montrö Boğazlar Rejimine Olası Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme | BÜLENT ŞENER

Karadeniz Bölgesi Enerji Dinamikleri | ANIL ÇAĞLAR ERKAN ve AYÇA EMİNOĞLU

Çevresel Sorunlar Bağlamında Karadeniz Havzasında Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası İş Birlikleri NİSA ERDEM

2020 Yılı Rus İstihbarat Faaliyetleri | AHMET ATEŞ

Karadeniz ve Küreselleşme | BÜŞRA YILMAZ ve MURAT ÇEMREK

Geniş Karadeniz Bölgesi’nde Entegrasyon Hareketleri ve Güç Mücadelesi: Jeoekonomik Bakış | BAYRAM GÜNGÖR

 

YAZARLAR

8

 

13

51

78

108

143

182

208

243

290

320

 

 

354

385

412

439

 

 

476

498

523

551

595

 

625

650

678

 

 

714