kurul

Doç. Dr. Özgür Tüfekçi Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Suna Ersavaş Kavanoz Müdür Yardımcısı | Kent, Yönetim ve Çevre Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü
Doç. Dr. Abdullah Uzun Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Bünyamin Er Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. İsmail Köse Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Umut Üzar

Yönetim Kurulu Üyesi | Ekonomik Araştırmalar Çalışma Grubu Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Cenk Beyaz Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Vahit Güntay Uluslararası Araştırmalar Çalışma Grubu Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YADİGAROĞLU Toplumsal ve Kültürel Araştırmalar Çalışma Grubu Koordinatörü