uluslararası araştırmalar çalışma grubu

Koordinatör: Doç. Dr. Vahit GÜNTAY

  • Doç. Dr. İsmail KÖSE
  • Arş. Gör. Göktuğ KIPRIZLI
  • Arş. Gör. Fevzi KIRBAŞOĞLU
  • Ceren HAKYEMEZ (KTÜ | Uluslararası İlişkiler Bölümü | Doktora Öğrencisi)
  • Dilek KARADENİZ (KTÜ | Uluslararası İlişkiler Bölümü | Doktora Öğrencisi)
  • Mehmet Can ALBAYRAK (KTÜ | Uluslararası İlişkiler Bölümü | Lisans Öğrencisi)
  • Nurfer GEZER (KTÜ | Uluslararası İlişkiler Bölümü | Lisans Öğrencisi)
  • Aleyna TEMİZ (KTÜ | Uluslararası İlişkiler Bölümü | Lisans Öğrencisi)
  • Münevver YAVUZ (KTÜ | Uluslararası İlişkiler Bölümü | Lisans Öğrencisi)