etkinlikler

21

Şubat

23

Şubat

"Uluslararası Proje Yazma Eğitimi" Başvuruya Açıldı!

TÜBİTAK BİDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında "Uluslararası Fon Kaynaklarına Başvuru Kapasitesinin Artırılması-2" etkinliği 21-23 Şubat 2024 tarhileri arasında düzenlenecektir.

AMAÇ

Bilimsel Eğitim Etkinliği Desteği ile katılımcıların, Avrupa Birliği Çerçeve Programı Ufuk Avrupa, TÜBİTAK İkili ve Çoklu İş birliği ve Erasmus+ (Ulusal Ajans Destekleri) başta olmak üzere uluslararası fon kaynaklarına başvuru kapasitesinin artırılması amaçlanmaktadır.


KAPSAM

proje kapsamında farklı araştırma alanlarına sahip doktora yeterliliğini almış öğrenciler veya doktora unvanına sahip araştırmacılardan oluşacak 24 katılımcıya uluslararası fon kaynaklarına başvuru kapasitesinin artırılması amacıyla eğitim etkinliği düzenlenecektir.

Katılımcılara, uluslararası bir proje hazırlamadan önce bilinmesi gereken temel proje kavramları, ulusal/uluslararası tüm fon kaynakları kapsamında gerçekleştirilecek Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinde kullanılan, teknolojik olgunluk seviyesini ölçen bir endeks olan Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (THS veya TRL) kavramı anlatılacaktır.

Devamında Avrupa Birliği Çerçeve Programı Ufuk Avrupa, TÜBİTAK İkili ve Çoklu İş birliği ve Erasmus+ (Ulusal Ajans Destekleri) özelinde 3 farklı uluslararası fon kaynağı hakkında;

 1. Genel bilgi,
 2. Fonlara erişim, araştırmacıların ilgili fonlara yönlendirilmesi, ilgili çağrı rehberinin okunması,
 3. Proje öneri formunun, bütçesinin hazırlanması,
 4. Başvuru aşamalarının uygulamalı gösterimi yapılacaktır.

ETKİNLİK EKİBİ

 • Prof. Dr. Oktay YILDIZ (Koordinatör ve Eğitmen)
 • Prof. Dr. Asim KADIOĞLU (Eğitmen)
 • Prof. Dr. Ali TEMİZ (Eğitmen)
 • Prof. Dr. Fatma TELLİ KARAKOÇ (Eğitmen)
 • Doç. Dr. Uzay KARAHALİL (Eğitmen)
 • Öğr. Gör. Sedanur KALYONCU (Eğitmen)
 • Öğr. Gör. İslam YILDIZ (Eğitmen)
 • Öğr. Gör. Emrah AYVAZ (Eğitmen)
 • Öğr. Gör. Gözde SAĞLAM (Eğitmen)
 • Proje Uzmanı M. Serhat ÜNVER (Eğitmen)

KATILIMCILARDA ARANAN ŞARTLAR

 1. Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,
 2. Katılımcıların fen, mühendislik, sağlık, sosyal ve eğitim bilimleri alanlarında yurt içinde eğitim gören doktora yeterliliğini almış öğrenciler veya doktora unvanına sahip araştırmacılar olması,
 3. Katılımcıların daha önce düzenlenen 2237-A etkinliklerine en fazla 4 kere katılmış olması, daha önce 2237-A etkinliğine katılmayan katılımcılara öncelik tanınacaktır.
 4. Katılımcıların OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,
 5. Katılımcıların etkinliğe uluslararası bir proje fikri ile katılıyor olması. Uluslararası proje başvurusu yapmış ve reddedilmiş ya da hazırlık aşamasında olan katılımcılara öncelik tanınacaktır.
 6. Katılımcıların statüsünün dengeli dağılımının olması gözetilecektir.
 7. Başvuru oranlarına göre kadın erkek dağılımlarının orantılı olması gözetilecektir.

ETKNİLİK YERİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi


KATILIM

 • Etkinliğe katılım kontenjanla sınırlıdır.
 • Etkinliğe katılmadan önce başvuru yapılması ve başvurunun kabul edilmesi gerekmektedir.
 • Etkinlik 3 gün devam edecek olup katılım %100 zorunludur.
 • Katılımcılara, program sonunda katılım sertifikası verilecektir.
 • Etkinlik ücretsiz olup Trabzon dışından katılan katılımcıların yol, iaşe ve konaklama giderleri ile Trabzon’dan katılan katılımcıların iaşe giderleri, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği "Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları" limitleri çerçevesinde proje bütçesinden karşılanacaktır.
 • Katılımcıların toplantıya kişisel bilgisayarları ve proje fikri ile katılmaları gerekmektedir.

Başvuru için tıklayınız.

 

ktüttm
09:00