haberler

TÜBİTAK 2209 Programları 2023/2. Dönem Sonuçları Açıklandı

 

TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve TÜBİTAK 2209/B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023 yılı 2. dönem sonuçları açıklandı.

TÜBİTAK 2209/A Programı 2023/2. dönem kapsamında, 171 KTÜ Lisans/Önlisans öğrencisi başvuru yapmış ve bu başvurulardan 124 öğrencimizin projesi destek almaya hak kazanmıştır. Üniversitemiz, desteklenen proje sayısına göre 198 üniversite içerisinde 17. sırada yer almıştır. Bu program kapsamında üniversitemiz, %73 destek oranı ile bu dönemki genel destek oranının üzerinde yer almıştır.

TÜBİTAK 2209/B Programı kapsamında, 2023/2 dönemde 34 KTÜ Lisans/Önlisans öğrencisi başvuruda bulunmuş, bu başvurulardan 19’u destek almaya hak kazanmıştır. Üniversitemiz, desteklenen proje sayılarına göre 103 üniversite içerisinde 15. sırada yer almıştır. Bu programda Üniversitemiz %56 destek oranı ile bu programın bu dönemki genel destek oranı düzeyinde yer almıştır.

TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik ederek lisans öğrencilerinin hazırladıkları araştırma projelerinin en çok 12 aylık süre ile projelerin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için maksimum 9.000 TL hibe desteği sağlamaktadır. Bu bağlamda ön lisans/lisans öğrencileri danışmanlarının rehberliğinde projeleri hazırlamakta ve başvurularını gerçekleştirmektedir.

TÜBİTAK 2209/B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik ederek sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans projelerinin en çok 12 aylık süre ile projelerin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için maksimum 12.000 TL hibe desteği sağlamaktadır. Bu bağlamda, ön lisans/lisans öğrencileri akademik ve sanayi danışmanlarının rehberliğinde projeleri hazırlamakta ve başvurularını gerçekleştirmektedir.


22 Mart 2024