duyurular

31

Aralık

YTB Burslu Öğrenciler Toplantısı

KTU UOIK

YTB (Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) burslu öğrencileri 27 Aralık’ta YTB yetkilileriyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören YTB burslusu uluslararası öğrencilerin katıldığı toplantıda, YTB yetkilileri YTB bursu, barınma seçenekleri ve Trabzon’un öğrencilere sunduğu sosyal ve kültürel olanaklar gibi konularda bilgi paylaşımında bulundu. TÖMER ve Karadeniz Teknik Üniversitesinin diğer bölümlerinde okuyan diğer öğrenciler interaktif etkinliklere aktif bir şekilde katılım sağlarken YTB yetkilileri de her oturum sonunda uluslararası öğrencilerin sorularına çözüm yolları sundular.