haberler

Onur Öğrencisi Uluslararası Öğrencilerle Buluşma

2024 yılı yüksek onur öğrencisi olarak mezun olacak uluslararası öğrencilerimiz, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Ümit ALVER, Değişim Programları Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Samet DEMİREL, Uluslararası Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü Yardımcıları Prof. Dr. Sercan EROL, Doç. Dr. Tane VERGİLİ ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Murat ŞAHİN ile bir araya geldi. İnşaat Mühendisliği onur öğrencisi Houssein Aleit ve Khalid Ofuge Adisa, Peyzaj Mimarlığı onur öğrencisi Dana Aleit, İktisat Bölümü Mohammad Khalid Qaderi ve İngiliz Dili ve Edebiyatı onur öğrencisi Agadurdy Salamatov ile Karadeniz Teknik Üniversitesindeki eğitim hayatları boyunca edindikleri tecrübeleri üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. 


15 Haziran 2024