ilkelerimiz


İlkelerimiz


Açıklık
Şeffaflık
Bilimsel değerlere bağlılık
Etik ilkelere bağlılık
Geçmişi bilip geleceğe dönük çalışmalar yapmak