öncelikli alanlar

11. Kalkınma Planında Yer Alan Öncelikli Sektörler

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA YER ALAN ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER  
Kimya
İlaç ve Tıbbi Cihaz
Elektronik
Makine-Elektrikli Teçhizat
Otomotiv
Raylı Sistem Araçları

KTÜ Stratejik Planı (2019-2023) Öncelikli Alanları

KTÜ STRATEJİK PLANI (2019-2023) ÖNCELİKLİ ALANLARI
Biyoteknoloji
Sağlık
Enerji
Malzeme ve İmalat Teknolojileri
Doğal Afetler
Madencilik
İlaç
Denizcilik ve Deniz Bilimleri
Yapı ve Mimarlık
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi
Karadeniz Havzası Bölgesel Güvenlik Politikaları ve Kültür Envanteri Oluşturulması

YÖK Eşleştirmeleri

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI
SEKTÖR VE ALT ALAN EŞLEŞMELERİ

SEKTÖR ALT ALAN
Gıda Arzı Güvenliği Su Ürünleri
Kimya Analitik Kimya
Makine-Elektrikli Teçhizat İçten Yanmalı Motor ve Motor Aktarma Organları
Otomotiv                                          Akışkan Gücü, Dinamiği ve Akışkan Makineleri, Geleneksel İmalat Teknolojileri

 

SAĞLIK ALAN EŞLEŞMELERİ 
Moleküler Biyoloji ve Genetik 

 

SOSYAL ALAN EŞLEŞMELERİ 
Siyaset Bilimi 
Uluslararası İlişkiler 
Göç

 

FEN/MÜHENDİSLİK ALAN EŞLEŞMELERİ 
Çevre Bilimleri ve İklim Değişikliği
Deprem Çalışmaları