duyurular

16

Mart

Etik Kurul Başvuru Sistemi

Dijital Dönüşüm Ofisi

Etik Kurul, kurum içi veya dışındaki araştırmacıların araştırma, proje veya tez çalışmalarının etik olarak uygun olup olmadığını değerlendirmek için bir süreçtir. Manuel olarak gerçekleştirilen bu sürecin dijital olarak gerçekleştirme ihtiyacı doğmuştur. İhtiyaçlar doğrultusunda Dijital Dönüşüm Ofisi ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı iş birliği ile bu sürecin dijital ortama taşınması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Dijital Dönüşüm Ofisi personeli Öğr. Gör. Ahmet AYAZ sistemi analiz etmek için Prof. Dr. Abdülkadir Pehlivan ve Prof. Dr. Mualla Yalçınkaya ile haftalık düzenli olarak toplantı yapmıştır. Daha sonra fikir alış verişi sonunda sistem tasarlanarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığına rapor olarak sunulmuştur. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirme sürecinde olan Etik Kurul Başvuru Sistemi gereksiz iş süreçlerini ortadan kaldırarak zaman tasarrufu gibi birçok fayda sağlayacaktır.