duyurular

15

Mart

2022 Projesi KA131 Erasmus+ Kısa Dönem Doktora Staj Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır - Proje No: 2022-1-TR01-KA131-HED-000053711

Değişim Programları Koordinatörlüğü - Erasmus+ Programı

2022 Projesi – KA131 Erasmus+ Kısa Dönem Doktora Staj Hareketliliği

Proje Numarası: 2022-1-TR01-KA131-HED-000053711

Kısa Dönem Doktora Staj Hareketliliği Hakkında Genel Bilgi

 • Erasmus+ projesi kapsamında doktora öğrencilerine kısa süreli staj yapma imkânı sağlayan bir faaliyet türüdür.
 • Kısa Dönem Doktora Staj Hareketliliği; sadece doktora öğrencilerine yönelik olması, hibe destek tutarları ve asgari-azami süreleri haricinde Erasmus+ Staj Hareketliliğiyle aynı mantıkta bir faaliyet türüdür.
 • Kısa dönem doktora hareketliliği 5 günden kısa, 30 günden uzun olamaz.
 • Staj süresi hesaplanırken hafta sonu günler staj süresine dahildir.
 • Kısa dönem doktora staj hareketliliği kapsamında öğrenciler, kendi alanlarında staj yeri bulacak ve kabul mektubu alacaklardır.
 • Staj yapılacak kurumla üniversitemiz arasında anlaşma olması şartı yoktur.
 • Staj yapılabilecek kurumlar; üniversite, enstitü, küçük/orta/büyük ölçekli işletme, yerel/bölgesel/ulusal kamu kurumu, kâr amacı gütmeyen kurum, dernek, STK olabilir.
 • STAJ YAPILAMAYACAK KURUMLAR: Avrupa Birliği Kurumları ve AB Ajansları, AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar
 • Bu başvuru dönemi için 2022 proje dönemi şartları geçerlidir.
 • Lisansüstü programlarında zorunlu staj uygulaması olmadığı için Erasmus+ kısa dönem doktora stajı gönüllü staj niteliğindedir. Erasmus+ Programı kapsamında yapılan tüm stajlar gönüllü staj niteliğinde olsa bile, staj faaliyetleri dönüşte öğrencinin transkriptine işlenmek zorundadır.
 • Kısa dönem doktora staj hareketliliği için kurumlar arası anlaşma şartı yoktur.

Faaliyetin Süresi

 • En az 5, en fazla 30 gün

Günlük Hibe Miktarı

 • İlk 14 gün için günlük 70 Euro,
 • 15.gün dahil 30.güne kadar günlük 50 Euro

Not: Hibe tutarları için ülke ayrımı yoktur. Aşağıdaki listede yer alan tüm ülkeler için standart olarak yukarıda yazılı tutarlar ödenir.

Öğrencinin alabileceği toplam hibe yukarıdaki kural çerçevesinde staj süresine göre hesaplanır.

Staj Yapılabilecek Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Yunanistan

Kimler Başvurabilir?

KTÜ’de doktora programına kayıtlı öğrenciler

Genel Başvuru Şartları

 • Aktif öğrenci olmak
 • Doktora öğrencisi olmak
 • En az 2.50 genel akademik ortalama
 • 28 Şubat 2024 tarihinde düzenlenen Erasmus+ İngilizce dil sınavına katılmış olmak

Ek Puanlar / Puan Kesintileri

Özel durumlara ek puan verilebilmesi ancak ilgili durumu  kanıtlayan resmi belgelerin başvuru formunda ilgili alanlara yüklenmesi şartıyla mümkün olacaktır. Başvuru formunda resmi belgesini yüklemeyen öğrenciler aşağıda belirtilen ek puan uygulamalarından yararlanamaz.

 • Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
 • Engelli öğrencilere +10 puan
 • Kendileri veya birinci derece yakınları (anne, baba, çocuklar ve eş) AFAD’dan afetzede yardımı alan öğrencilere belgelemeleri şartıyla, tek sefere mahsus olarak +10 puan
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
 • Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma + 10 puan
 • Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs)* önceliklendirilir +5 puan

Aşağıdaki durumların geçerli olduğu hallerde öğrencilerin nihai değerlendirme puanından kesinti yapılacaktır.

 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
 • Hareketliliğe seçildiği halde tanınan süre içerisinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan
 • Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

Ek puan ve puan kesintisi uygulamaları doğrudan hak kazanma şeklinde uygulanmaz, öğrencinin dil notunun %50’si ile genel akademik ortalamasının %50’sinin hesaplanmasıyla elde edilen değerlendirme puanına uygulanır.

Ek puanlar ancak öğrenci durumunu resmi belgelerle belgelendirdiği takdirde uygulanır.

* Başvuru aşamasında sunduğu kabul mektubuna göre dijital becerileri geliştirmeye yönelik staj yapacak öğrencilerin Erasmus+ nihai notlarına +5 puan uygulaması yapılır. Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn.sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım, uygulama, yazılım ve kod ya da web sitesi geliştirme, bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi, programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz. Öğrencilerin yapacakları stajın dijital becerileri geliştirmeye yönelik staj olduğunun anlaşılabilmesi için kabul mektuplarında staj yapacakları pozisyon veya departmana ek olarak staj faaliyetlerinin de açıkça yazılı olması gerekmektedir. Öğrencilerin sözlü beyanları dikkate alınmayacaktır. Staj faaliyetleri kabul mektubunda açıkça yazılı olmayan veya yazılı staj faaliyetleri dijital becerileri geliştirmeye yönelik olmayan öğrenciler +5 puan uygulamasından faydalanamazlar.   

Erasmus+ Dil Sınavı Notu / Genel Akademik Ortalama / Nihai Değerlendirme Puanı

 • Dil sınavında yazılı (test) oturumundan alınan puanın %75’i, dinleme sınavı oturumundan alınan puanın %25’i hesaplanarak dil notu elde edilir.
 • Genel akademik ortalama 25 ile çarpılarak yüzlük sisteme çevrilir ve %50’si hesaplanır.
 • Hesaplanan dil notunun %50’si ve genel akademik ortalamanın %50’sinin toplamı nihai değerlendirme puanını oluşturur. Bu nihai puana, varsa puan kesintileri veya ilave puanlar uygulanır.

Taban Puanı

Her başvuru dönemi için yazılı sınava uygulanacak taban puanı ayrıca belirlenmektedir. Başvurular ve bütçe dikkate alınarak taban puanı asil ve yedek listelerle birlikte sonradan ilan edilecektir.

Tahmini Kontenjan

 20 öğrenci (Kontenjan tahmini olup değişkenlik gösterebilir)

Kabul Mektubu ve Formatı

Kabul mektubu staj yapmak için bulacağınız kurumdan alacağınız kabul edildiğinizi gösteren imzalı ve mühürlü resmi bir belgedir. Kabul mektubu daha sonra seçim sonuçlarıyla birlikte ilan edilecek son tarihe kadar seçilecek asil ve yedek öğrencilerden talep edilecektir. Başvuru aşamasında kabul mektubunuzun olması bir zorunluluk değildir, ancak başvuru aşamasında kabul mektubunu başvuru formundaki ilgili alana yükleyerek başvuru yapan adaylar +10 puan alacaktır.

Asil veya yedek listede yer alan öğrencilere listelerin ilan edilmesini takiben kabul mektubu bulmaları için proje takvimine göre belirli bir süre tanınacaktır.

 

Kabul mektubu formatı aşağıdaki şartlara uygun olmak zorundadır:

 • Dili İngilizce olmalı
 • Öğrencinin kimliğindeki resmi adı tam olarak belirtilmeli
 • Başlangıç bitiş tarihleri gün/ay/yıl formatında belirtilmeli (Staj süresi en az 5, en fazla 30 gün olmak zorunda)
 • Öğrencinin staj yapacağı pozisyon/departman belirtilmeli
 • Kurum yetkilisi tarafından imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı

Uyarı: Kabul mektubundaki tarihler hiçbir suretle 5 günden kısa, 30 günden uzun olamaz.

Faaliyetin Gerçekleştirilebileceği Tarih Aralığı

Staj en erken 1 Haziran 2024'te başlayabilir. 31 Temmuz 2024 proje bitiş tarihi olduğu için bu başvuru kapsamındaki tüm kısa dönem doktora stajlarının 31 Temmuz 2024 itibariyle tamamlanmış olması zorunludur. Öğrenciler staj sürelerini bu tarihler arasında planlamalıdır.

Stajın Geçerli Sayılması için Dikkat Edilecek Hususlar

 • Öğrenci kabul mektubunda yazılı olan tarihlerde stajını gerçekleştirmelidir.
 • En az 5 günlük asgari süreyi sağlamayan faaliyetler geçersiz sayılır ve ödenen hibenin tamamının iadesi alınır.
 • Dönüş aşamasında staj sertifikası (after mobility) ve diğer dönüş belgeleri sunulmadığı takdirde faaliyet geçersiz sayılır ve ödenen hibenin tamamının iadesi alınır. 

Henüz Akademik Ortalaması Oluşmamış Doktora Öğrencileri için Önemli Uyarı

Doktora programına yeni kaydolduğu için henüz akademik ortalaması oluşmamış öğrencilerimizin yüksek lisans mezuniyet transkriptlerini başvuru formundaki belge yükleme alanındaki ilgili alana yüklemeleri zorunludur. Eğer bu durumdaki öğrenci belgesini sunmazsa değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Süresi

 15 Mart – 29 Mart 2024

Son Başvuru Tarihi ve Saati

 29 Mart 2024, Saat 15:00

Başvuru Adresi

 https://turnaportal.ua.gov.tr/giris

TURNA PORTAL Sistemi Kullanım Rehberi

 Lütfen TURNA PORTAL üzerinden başvuru yapmadan önce bu rehberi inceleyiniz. Başvuru formunda nasıl ilerleneceği aşama aşama rehberde anlatılmaktadır.

Rehber için tıklayınız.

 

Süreç Takvimi

Başvuru dönemi: 15 Mart 2024 – 29 Mart 2024 Saat: 15:00

Ön Değerlendirme Listelerinin Açıklanması: 1 Nisan 2024

Kabul Mektubu Sunulması için verilecek süre: 1 Nisan 2024 – 10 Mayıs 2024

(Başvuru esnasında kabul mektubu sunmayan asil ve yedek adaylar için)

Stajın Gerçekleştirileceği Tarih Aralığı: 1 Haziran 2024 – 31 Temmuz 2024

(Öğrencilerimiz asgari ve azami staj süresini dikkate alarak staj tarihlerini bu tarih aralığı içerisinde kalacak şekilde planlamak zorundadırlar)

İLETİŞİM

Öğr. Gör. Onur AYDIN
E-posta: ktu.iro.aydin@gmail.com

KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü