duyurular

12

Ocak

Dekanlık tarafından kullanılan güncellenmiş iç hat telefon numaraları

Orman Fakültesi

Dekanlık tarafından kullanılan iç hat telefon numaraları aşağıda yer aldığı şekilde güncellenmiştir.

Dekan: 2801

Dekan Sekreterliği : 2800

Dekan Yardımcısı (Prof. Dr. Bedri SERDAR): 2802

Dekan Yardımcısı (Dr. Öğr. Üyesi. İbrahim YILDIRIM): 2803

DEKANLIK