duyurular

04

Haziran

Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali TEMİZ yürütücülüğünde iki adet uluslararası fon destekli proje başvurusu desteklenmeye hak kazanmıştır.

Orman Fakültesi

Fakültemiz Öğretim Üyesine İki Uluslararası Proje Desteği

Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali TEMİZ yürütücülüğünde iki adet uluslararası fon destekli proje başvurusu desteklenmeye hak kazanmıştır.

“ERA-NET Smart Energy Systems Programı” kapsamında 1.280.000 Euro toplam bütçeli ve 36 ay süreli Bio-Based Phase Change Materials In Lignocellulose Matrix For Energy Store In Buildings” başlıklı proje ile faz değiştiren maddelerin ahşap malzeme içerisine emdirilerek ahşap yapılarda ısıtma ve soğutma amacıyla harcanan enerjiden tasarruf edilmesi amaçlanmaktadır. İsveç, İtalya ve Avusturya’dan kurumların proje ortağı olduğu projede Prof. Dr. Ahmet SARI, Doç. Dr. Engin Derya GEZER, Dr. Öğr. Üyesi Gaye KÖSE DEMİREL, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim YILDIRIM, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ASLAN araştırmacı olarak görev yapacaktır.

“Slovenya İkili İşbirliği Programı” kapsamında ise 24 ay süreli “Düşük Kaliteli Ağaç Türlerinin Doğal ve Bitkisel Esaslı Polimerler ile Birlikte Yoğunlaştırma İşlemine Tabi Tutularak Özelliklerinin İyileştirilmesi” başlıklı proje ile kalite özellikleri bakımından düşük olan ağaç türlerinin doğal ve bitkisel esaslı polimerler ile polimerizasyonu sonrası yoğunlaştırılarak bu ağaç türlerine ait fiziksel, mekanik ve biyolojik özelliklerinin iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Bu proje ile, son yıllarda gittikçe popüler olan ahşap yapılarda düşük kaliteli ağaç türlerinin de  değerlendirilebilmesine olanak sağlanacaktır. Slovenya’nın proje ortağı olduğu projede Doç.Dr. Engin Derya GEZER, Dr.Gaye KÖSE DEMİREL araştırmacı olarak görev yapacaktır.

Değerli Akademisyenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

DEKANLIK