duyurular

04

Mayıs

Orman Fakültesi İlmi Hüviyet Tespit Sınavı

Orman Fakültesi

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA İLMİ HÜVİYET TESPİTİ SINAVI İLE İLGİLİ DUYURU

KTÜ Orman Fakültesi bünyesinde İlmi Hüviyet Tespit Sınavı aşağıda verilen alanda yapılacaktır:

Sınav Başvuru Alanı

Sınav Yeri

Orman Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Yayınlanma tarihi: 04.05.2021

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uyarınca İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı, Yükseköğretim Kurulu idaresinde, belirlenen üniversiteler tarafından yapılmaktadır.

2021 yılı için, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 23.12.2020 tarihli kararı gereğince Mühendislik alanlarında İlmi Hüviyet Tespit Sınavı, yukarıda verilen ilgili alanda 21.06.2021 tarihinde Fakültemizce yapılacaktır.

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

  1. Yükseköğretim Kuruluna diploma denklik belgesi almak üzere başvurmuş ve hakkında Mühendislik alanında Seviye Tespit Sınavına girmesine karar verilmiş olması
  2. Her aday senede 1 defa sınava girme hakkı olduğundan daha önce diğer üniversitelerce yapılan İlmi Hüviyet Tespitine girmemiş olması 
  1.  Sınav kontenjanı 60 (Altmış) kişidir.
  2.  Sınav başvuruları 04/05/2021- 28/05/2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
  3.  Sınav 21/06/2021 tarihinde, saat 10:00’da yapılacaktır.

6. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve hatalar nedeniyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.  Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Adaylar Başvuru Formuna diplomada yazan ad-soyadının yanında Türk Vatandaşlığına geçti ise yeni ad soyadını da belirtmelidir.

7. Sınav başvuru süreci aşağıda açıklanmıştır:

*  Adaylar sınava girmek için aşağıdaki verilen linkteki İlmi Hüviyet Tespit Sınavı Başvuru Formunu doldurup imzaladıktan sonra taratarak, nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte ombaskanlik@ktu.edu.tr  adresine pdf  formatında göndermeleri gerekir.

  Aday Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.

* Başvuruda bulunan adayların sınava başvuru koşullarını sağlayıp sağlamadığı incelenecektir.  Başvuru sayısının sınav kontenjanından fazla olması durumuna, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından “Noter huzurunda” 31/05/2021 tarihinde saat 10:00‘da kura çekimi yapılacak ve sonuçlar 60 asil ve 5 yedek aday olmak üzere web sayfamızda ilan edilecektir.

*   Sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda verilen hesap numarasına sınav ücretini yatıracak ve ücreti yatırdıklarını gösteren dekontun bir örneğini ombaskanlik@ktu.edu.tr adresine 10/06/2021 tarihi mesai bitimine kadar göndereceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve yerine yedek adaylar çağrılacaktır. Yedek adaylar ile ilgili duyuru 11/06/2021 tarihinde web sayfasında ilan edilecektir.

*   Sınava çağrılan yedek adaylar 14/06/2021 tarihinde aşağıda verilen hesap numarasına sınav ücretini yatıracak  ve dekontun bir örneğini  ombaskanlik@ktu.edu.tr adresine göndererek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

* Sınav başvuruları kabul edilen aday listesi 15/06/2021 tarihinde /orman sayfasında ilan edilecektir.

  1.  Kopya eylemine karışmış olan, belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından sehven sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, gözetmen ve sınav görevlileri tarafından tutulan sınav tutanakları incelenerek geçersiz sayılacaktır.
  2.  Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından yapılacak İlmi Hüviyet Tespiti Sınavına sınav ücreti bilgileri aşağıda verilmiştir:

Sınav Ücreti: 850 TL (KDV Dahil)

Sınav Ücreti Yatırma Bilgileri:

Birim

: KTÜ. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Banka Adı

: TC. Ziraat Bankası

IBAN/Hesap No 
 

: TR83 0001 0012 2511 8251 4450 10

 Açıklama bilgisi için:

Adayların adı, soyadı, Türk veya yabancı uyruklu (YU) vatandaşlar için vatandaşlık numaralarını ve “Denklik Sınavı” notunu ve gireceği alan bilgisini (Örn: Orman Fak. İlmi Hüviyet Tespit Sınavı) dekonta açıklama olarak yazdırmaları gerekmektedir.

Adayın sınava girerken yanında bulundurması gereken belge ve gereçler:

*  Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi: Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartları ibraz etmek zorundadırlar.

*  1 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

*  Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş.

*  Adayların başvuru belgelerinin orjinalini sınav esnasında yanında bulundurmaları zorunludur.

*  Sınavın uygulanmasında KTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 21/3 maddesinde belirtilen kurallar geçerlidir. 

  1.   Sınav sonuçları 25.06.2021 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfasında ilan edilecektir.

* YÖK 2021 yılı İlmi Hüviyet Tespit Sınavı Kılavuzu için tıklayınız.

İletişim için:

KTÜ Orman Mühendisliği Bölümü: 0462-3772805

ombaskanlik@ktu.edu.tr