haberler

Doç. Dr. Derya MUMCU KÜÇÜKER'e Horizon Europe Proje Desteği

Horizon Europe Programı “Hedef 1- Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Servisleri” kapsamında açılan teklif çağrısına, Üniversitemizin ortak olarak yer aldığı “TRANSFORMIT -Transforming forest management for multiple ecosystem services and nature conservation via the integrative approach” ismiyle sunulan proje başvurusu desteklenmeye hak kazanmıştır.

Avrupa Orman Enstitüsü (EFI) koordinatörlüğünde; ”Almanya’dan “UFR”, Hırvatistan’dan “CFRI”, Avusturya’dan “BOKU”, Finlandiya’dan “LUKE” ve “NLS FGI”, Hollanda’dan “WU” ve “WR”, İsveç’ten “SLU”, İspanya’dan “CPF”, Çek Cumhuriyeti’nden “CZU”, Fransa’dan “IEFC”, Slovenya’dan “SFI”, İsviçre’den “ETH” ve “WSL” ve ülkemizden “KTÜ” kurumlarının ortaklıklarıyla 16 kurumdan oluşan konsorsiyumunun sunduğu TRANSFORMIT projesinin toplam bütçesi 6.931.666,25 Euro, süresi 48 ay, amacı ise mevcut pratik ve bilimsel bilgileri entegre ederek verimli ormancılık ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını gerçekleştirecek bütünleştirici orman amenajman planlarını hazırlamak, bu amaçla bilim, politika ve uygulama arasında iş birliği sağlamak ve karşılıklı öğrenmeyi gerçekleştirmektir.

Üniversitemizi temsilen görev yapacak olan Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Derya MUMCU KÜÇÜKER’i ve proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Proje Ekibi:

Doktora Öğrencisi Daniela Cedano GIRALDO (KTÜ)

DEKANLIK


17 Nisan 2024