2237/A başvuru koşulları

Katılımcılardan aranacak genel kriterler:

 1. Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,
 2. Eğitim alacak katılımcıların Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan öğretmenlerden oluşması,
 3. Kamera, mikrofon ve hoparlörü eksiksiz bir bilgisayar olanağına ve internet bağlantısına sahip olması,
 4. Ders esnasında videolarının ve seslerinin kayıt altına alınmasına izin vermesi,
 5. Etkinlik sürecine aksatmadan katılacağını ve etkinlikte eğitmenler tarafından verilen görevleri yerine getireceğini taahhüt etmesi,
 6. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması

Katılımcı seçimine ilişkin kriterler

 1. Daha önce 2204 kapsamında bir projeye danışmanlık yapan öğretmenlere öncelik tanınacaktır.
 2. Kimya, Biyoloji, Fizik, Fen Bilgisi ve Matematik alanlarının her birinden deprem bölgesinden (11 il) başvuru yapan katılımcılara en az 3 kişilik kontenjan ayrılacaktır.
 3. Katılımcıların daha önce düzenlenen 2237-A etkinliklerine en fazla 4 kere katılmış olması, daha önce 2237-A etkinliğine katılmayan katılımcılara öncelik tanınacaktır.
 4. İllere göre dağılım dikkate alınacaktır.
 5. Başvuru oranlarına göre kadın erkek dağılımlarının orantılı olması gözetilecektir.