2237/A eğitimin amacı

Amaç

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde görev yapan Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) öğretmenlerine yönelik olarak “2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” kapsamında öğretmenlerin danışman olarak araştırma proje önerisi hazırlama, yürütme ve raporlama becerilerinin geliştirilmesidir.  

Kapsam

TÜBİTAK 2204 A projeleri yarışması kapsamında, öğrenciler danışmanları eşliğinde okullarının imkanları ile araştırmalarını yapmaktadırlar. Bu araştırma sonuçlarının projelendirilmesi ve raporlanması için TÜBİTAK kapsamlı bir el kitabı yayınlamış olsa bile bu konuda uygulamaya yönelik öğrenci ve danışmanlarının bazı eksiklikleri bulunmaktadır. Bu etkinlikte projenin yazım aşamaları ve yürütülmesinin yanı sıra raporlanmanın nasıl yapılması gerektiği konusunda danışman öğretmenlere uygulamalı bir eğitimin verilmesi planlanmaktadır. Proje danışmanlığı yapacak öğretmenlere verilecek bu eğitim, öğretmenlerin yapacakları danışmanlıklar sayesinde çok sayıda öğrenciye ulaşacağı için önemli bir yaygın etkiye sahip olacaktır.

Eğitimlerde bir genel ve 5 alt gruba ait olmak üzere 6 ayrı çevrimiçi sınıf kullanılacaktır. Bu proje yarışması eğitiminde yaygın öğrenme yöntemleri uygulanacaktır. Eğitim Zoom sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Sistemde 6 farklı (Genel grup, A, B, C, D, E grupları) sanal sınıf oluşturulacaktır.