2237/A genel bilgi

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Nedir?

Program kapsamında, ulusal ve uluslararası alanlarda bilime katkı sağlayacak gelişmeler ve çalışmalar hakkında bilgi edinilmesi, farklı disiplinlerden eğitici ve katılımcıların bir araya gelmesinin disiplinler arası ortak bilimsel çalışmalara altyapı oluşturması, katılımcıların çalışmalarının yönlendirilmesi, bilimsel gelişimlerine katkıda bulunulması, eğitim konularının çok boyutlu ve derinlemesine ele alınması, amacıyla yurt içinde düzenlenen teorik/uygulamalı bilimsel eğitim etkinlikleri desteklenir.

Program kapsamında desteklenecek kalemler;

Bu programda etkinlik yürütücüsü ücreti, yardımcı personel ücreti, etkinlik yürütücüsü, eğiticiler, yardımcı personeller ve katılımcılar için yol, iaşe, konaklama giderleri ve ders ücretleri, kırtasiye, sarf malzemesi giderleri, teknik araç-gereç kiralama giderleri için destek sağlanır.

BİR ETKİNLİK İÇİN BİR DEFAYA MAHSUS EN FAZLA 195.000 TL ÖDENİR.

(Promosyon, demirbaş, gezi vb. eğitim dışı giderler destek kapsamı dışındadır)

BÜTÇE KALEMLERİ

ÜST SINIRLAR

Etkinlik Yürütücüsü Ücreti (Brüt)

Etkinlik başına maksimum 7.000 TL

Ders Ücreti (Brüt)

750 TL/saat/kişi

Yardımcı Personel Ücreti (Brüt)

500 TL/gün/kişi

Eğitici, Katılımcı ve Yardımcı Personel Yol Gideri* (Brüt)

(Yol ödemeleri yapılırken bilet bağlayıcı değildir, kilometre bağlayıcıdır)

Etkinlik limiti aşılmamak üzere "Yol Gideri Karşılığı"

*2024 yılı yol ücreti olarak; 1600 kilometreyi aşmamak üzere (6.086,97 TL), her kilometre için brüt 3,80 TL, il içinden katılanlara ise brüt 266,30 TL ödeme yapılacaktır.

Konaklama Gideri

1440 TL/gün/kişi

İaşe Gideri

480 TL/gün/kişi

Organizasyon Gideri

(Bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, not çoğaltma (fotokopi), bloknot, kalem, USB bellek, teknik araç gereç kiralama vb.)

Etkinlik limiti aşılmamak üzere "Fatura Karşılığı"

Detaylı bilgi programın internet sayfasından yer almaktadır.