2237/A kurullar

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Asim KADIOĞLU (KTÜ Biyoloıji Bölümü)

Prof. Dr. Bülent GÜVEN (Trabzon Ü. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü)

Prof. Dr. Serdar MAKBUL (Recep Tayyip ERDOĞAN Ü. Biyoloji Bölümü)

Eğitmenler

Prof. Dr. Asim KADIOĞLU (KTÜ Biyoloıji Bölümü)

Prof. Dr. Bülent GÜVEN (Trabzon Ü. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü)

Prof. Dr. Serdar MAKBUL (Recep Tayyip ERDOĞAN Ü. Biyoloji Bölümü)

Prof. Dr. Kemal ÖZTÜRK (KTÜ fizik Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Barbaros DİNÇER (Recep Tayyip ERDOĞAN Ü. Kimya Bölümü)

Yardımcı Personel

Öğr. Gör. İslam YILDIZ (KTÜ TTM)

Proje Uzmanı M. Serhat ÜNVER (KTÜ TTM)