akademik düzeyde bilimsel araştırma projesi hazırlama eğitimi başvuru koşulları

Katılımcılardan aranacak genel kriterler:

 • Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip olması, doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencisi olması durumunda ise doktora yeterliğini almış olması,
 • Etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olması,
 • TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası projelerden (ikili ve çok taraflı uluslararası projeler, COST vb.) en herhangi birini yürütmüyor/ yürütmemiş olması,  (Daha önce TÜBİTAK’a proje sunmuş katılımcı olması tercih edilir.)
 • Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir proje eğitimine katılmamış olması,
 • Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,
 • OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması.
 • Kamera, mikrofon ve hoparlörü eksiksiz bir bilgisayar olanağına ve internet bağlantısına sahip olması,
 • Ders esnasında videolarının ve seslerinin kayıt altına alınmasına izin vermesi,
 • Etkinlik sürecine aksatmadan katılacağını ve etkinlikte eğitmenler tarafından verilen görevleri yerine getireceğini taahhüt etmesi,
 • OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,

Katılımcı seçimine ilişkin kriterler

 • Daha önce Tübitak’a yürütücü olarak sunduğu herhangi projesi olanlara öncelik tanınacaktır.
 • Sosyal, fen, mühendislik ve eğitim alanlarının her birinden  deprem bölgesinden (11 il)  başvuru yapan katılımcılara en az 3 kişilik kontenjan ayrılacaktır.
 • Üniversitelere  göre dağılım dikkate alınacaktır.
 • Başvuru oranlarına göre kadın erkek dağılımlarının orantılı olması gözetilecektir.