Kahramanmaraş depremi sonrası yeniden hayata dönüş: gönüllü öğretmenler için travmaya duyarlı eğitim başvuru koşulları

Katılımcılarda aranacak genel kriterler

 1. Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,
 2. 06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adana) görev yapıyor olması,
 3. Eğitim alacak katılımcıların Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ilk ve ortaokul kademesinde öğretmen olarak görev yapıyor olması,
 4. Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir proje eğitimine katılmamış olması,
 5. Kamera, mikrofon ve hoparlörü eksiksiz bir bilgisayar olanağına ve internet bağlantısına sahip olması,
 6. Ders esnasında videolarının ve seslerinin kayıt altına alınmasına izin vermesi,
 7. Etkinlik sürecine aksatmadan katılacağını ve etkinlikte eğitmenler tarafından verilen görevleri yerine getireceğini taahhüt etmesi,
 8. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması

Katılımcı seçimine ilişkin kriterler

 1. Katılımcıların yukarıdaki illere göre dengeli dağılımı gözetilecektir.
 2. Başvuru oranlarına göre kadın erkek dağılımlarının orantılı olması gözetilecektir.
 3. Katılımcıların daha önce düzenlenen 2237-A etkinliklerine en fazla 4 kere katılmış olması, daha önce 2237-A etkinliğine katılmayan katılımcılara öncelik tanınacaktır.

Psikoğitim programı proje ekibi tarafından çevrimiçi program aracılığıyla uzaktan eğitim yöntemi ile sunulacaktır. Psikoeğitim programı uygulamasında, öğretmenlerin duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri önemlidir. Bu nedenle eğitim programı uygulanırken grup üyelerinin etkileşime bizzat katılmalarını sağlamak üzere, katılımcı sayısı 30 olarak sınırlandırılmıştır. Psikoeğitime başvuran kişi sayısının 30’u aşması halinde, öğretmenlere destek olmak üzere ikinci bir grubun açılması da söz konusu olabilecektir.