Kahramanmaraş depremi sonrası yeniden hayata dönüş: gönüllü öğretmenler için travmaya duyarlı eğitimi amacı

Amaç

Öğretmenlerin, travmanın öğrenciler üzerindeki etkisini fark etmesi, bu etkilere karşı öğrencilerin ruh sağlığı ihtiyaçlarına cevap verme kapasitelerinin oluşturulması, öğrencilerin baş etme yeteneklerini güçlendirmesi ve öğrencilerde meydana gelebilecek ikincil travma riskine karşı duyarlı hale gelmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam

Mevcut çalışma için hazırlanan psikoeğitim programı kapsamında alan uzmanları tarafından hazırlanmış 7 modül yer almaktadır ve programın 2 gün içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Eğitimler Zoom platformu ile yürütülecek ve her bir modül öncesi katılımcılara vaka örnekleri içeren eğitim materyalleri gönderilecektir. Tasarlanan psikoeğitim programının içeriğinde yer verilen oturumlarda yaşam temelli etkinlikler, örnek senaryolar ve grup tartışmaları temel alınacaktır. Bu etkinlikler, örnek durumlar ve senaryolar, öğretmenlerin hem edindikleri bilgileri gerçek yaşam durumuna nasıl entegre edebileceklerini hem de çocuk odaklı düşünmelerini sağlamak üzere kullanılacaktır. Psikoeğitim süresince eğitimin bir yansıması olarak, katılımcılardan gelen geribildirimlere, öğretim ekibi arasındaki geri bildirimlere ve güncellenmiş literatür ve araştırmalara yanıt olarak çalışma süresi boyunca modüllerin içeriğinde, sunumunda ve her bir modül için ayrılan sürelerde küçük değişiklikler yapılabilecektir. Her bir modül alanında uzman 7 eğitici tarafından verilecektir. Eğitim programı uygulanırken grup üyelerinin etkileşime bizzat katılmalarını sağlamak üzere, katılımcı sayısı 30 olarak sınırlandırılmıştır

Psikoeğitim programını içeren ‘Deprem Sonrası İyileşme Eğitimi Modülü’ bileşenleri:

Modül 1.   Travma ve yas nedir? Travmatik olaylar sonrasında çocukların tepkisini anlamak

Modül 2.   Travmatik olaylar sonrasında çocuklarda ortaya çıkabilecek sorunları anlamak (TSSB, depresyon, madde kullanımı, intihar, öfke ve saldırganlık, dikkat eksiklikleri, yeme bozuklukları vb.)

Modül 3.   Travma yaşamış çocukların baş etme becerilerini geliştirmek (Duyguların ifadesi, duygularla baş etme, güvenlik, umut aşılama, benlik saygısı, sosyal ilişkiler, yardım arama becerileri)

Modül 4.   Travma yaşamış çocukların ailelerini risk faktörlerine karşı desteklemek

Modül 5.   Bir doğal afetten sonra eğitimcinin refahı

Modül 6.   Olası risk durumlarında yönlendirme

Modül 7.   Doğal afetlerde sağlıklı yaşam uygulamaları