lisans öğrencilerinin bilimsel araştırma projesi hazırlama kapasitesinin artırılması eğitimin amacı

Amaç

Üniversitelerimizde sosyal, fen, mühendislik ve sağlık alanında öğrenim gören lisans öğrencilerinin Ar-Ge projesi yazımı ve yürütme becerilerinin geliştirilmesidir.

Kapsamı

Etkinlik sosyal, fen, mühendislik ve sağlık alanlarda 4 gruba ayrılarak teorik ve grup çalışması şeklinde gerçekleştirilecektir. Katılımcılara proje ile ilgili temel kavramlar, araştırma konusu seçimi ve belirlenmesi ile araştırma ile ilgili bilgi toplama yolları, araştırmanın planlanması (özgün değer, yöntem, proje yönetimi, yaygın etki, özet, bütçe) ve lisans öğrencilerinin başvuru yapabilecekleri programların tanıtımı (TÜBİTAK 2209 programları, TÜSEB programı, BAP vb.) eğitimlerle anlatılacaktır. Teorik eğitimlerle birlikte grup çalışmaları yaptırılarak her gruba verilecek farklı anahtar kelimelerle öncelikle gruplar konu belirleyip o konu üzerinden bir TÜBİTAK 2209 projesi yazımı gerçekleştirilecektir. Grup çalışmaları sırasında her gruptan bir eğitmen sorumlu olacak ve eğitmenler bütün grup çalışmaları sırasında cevaplayıp, proje konusunun belirlenmesi, literatür taraması ve yazımı aşamasında grupların sorularını cevaplayarak proje yazımının tamamlanmasına kadar yönlendirme yapacaktır. Eğitmenlerin yönlendirmeleriyle proje fikirleri ve yazımı olgunlaşacaktır. Eğitim son günü her grup yazmış oldukları projelerin sunumunu gerçekleştirip projelerini savunacak ve diğer gruplar tarafından TÜBİTAK panel sistemi gibi puanlanması gerçekleştirilecektir. TÜBİTAK ARDEB tarafından kullanılan proje değerlendirme formu Microsoft Forms üzerinden oluşturularak projelerin sunumları sırasında diğer grupların sunum yapan projeyi oylamaları sağlanacaktır. Ayrıca proje savunmaları sırasında tartışma ortamı oluşturularak diğer gruplar tarafından aktif tartışılması sağlanacaktır. Etkinlik içerisinde grup dinamikleri ile katılımcıların eğlenerek öğrenmelerini sağlayacak faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Etkinliğe ülkemizdeki üniversitelerdeki sosyal, fen, mühendislik ve sağlık alanında aktif öğrenim gören 28 lisans öğrencisinden oluşacak şekilde planlanmıştır. Her grup 7 kişiden oluşacak ve grup çalışmalarında aktif görev alacak eğitimler 7 kişiye grup çalışması sırasında danışmanlık yapacaktır. 4 farklı alan seçilerek etkileşimin daha çok olması amaçlanmıştır.