lisans öğrencilerinin bilimsel araştırma projesi hazırlama kapasitesinin artırılması etkinliği başvuru koşulları

Katılımcıların belirlenmesi için aranan şartlar:

  1. Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,
  2. Katılımcıların fen, mühendislik, sağlık ve sosyal alanlarından birinde 2., 3., veya 4. sınıflarında lisans eğitimi gören öğrenciler olması,
  3. Lisans genel not ortalaması 2,00’nin üzerinde olması (diğer şartların sağlanması durumunda genel not ortalaması en yüksek olanlara öncelik tanınacaktır),
  4. Katılımcıların daha önce düzenlenen 2237-A etkinliklerine en fazla 4 kere katılmış olması, daha önce 2237-A etkinliğine katılmayan katılımcılara öncelik tanınacaktır,
  5. Katılımcıların OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,
  6. Katılımcıların etkinliğe bir proje fikri ile katılıyor olması,
  7. Başvuru oranlarına göre kadın erkek dağılımlarının orantılı olması gözetilecektir,
  8. Deprem bölgesinden (11 il) başvuru yapan katılımcılara en az 3 kişilik kontenjan ayrılacaktır,
  9. Öncelikle farklı disiplinlerden eşit sayıda katılımcı alınması planlandığından, etkinliğe kabul başvuru sırasına göre yapılmayacaktır. Sosyal, fen, mühendislik ve sağlık alanlarının her birinden yeterli başvurunun olmaması durumunda, eksiklikler diğer alanlardan karşılanacaktır.