düşünden gerçeğine proje pazarı başvuru

 

 

Genel Açıklamalar
 

'Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi' tarafından organize edilmekte olan "Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı 2022" etkinliğine projeleriyle katılmak isteyen adaylar, proje önerilerini aşağıda sıralanan önerilere uygun şekilde hazırlayarak 20.04.2022 tarihine kadar "projepazari@ktu.edu.tr" mail adresine gönderebilirler. 

 

(Başvuru Formu'na buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.)

 

1- Proje Başvuru Formatı Proje dosyasının bir kapağı olmalı ve bu kapak, proje adı, yürütücü adı, proje ekibi, proje danışmanı, yapıldığı üniversite, fakülte ve bölüm isimlerini içermelidir. 

 

2- Proje 12 pt Times New Roman fontu kullanılarak 1.5 satır aralığı ile yazılmalı, sayfa boyutu standart A4 olmalıdır.

 

 

3- Kapak dışındaki diğer sayfalarda proje yürütücüsü, danışmanı, proje ekibi ve üniversitesi hakkında hiçbir isim veya tanıtıcı ibare bulunmamalıdır.

 

 

4- Hazırlanan proje önerileri gönderilirken birden fazla dosya varsa bunlar .pdf, .rar veya .zip olarak tek bir dosyada birleştirip bir defada gönderilmelidir. Proje önerisi bir dosyadan oluşuyorsa bu dosya .pdf olarak gönderilebilir. Gönderilen dosyanın adı mutlaka proje yürütücüsünün adı ve soyadından oluşmalıdır. (Örnek: Mehmet KARADENİZ.rar) 

 

 

NOT: BAŞVURUNUZUN TARAFIMIZA ULAŞTIĞINI TEYİT ETMEK İÇİN 24 SAAT İÇERİSİNDE

 

SİZE BİR TEYİT E-MAİLİ GÖNDERİLECEKTİR.

 

BU SÜRE İÇERİSİNDE ONAY GELMEMİŞSE LÜTFEN 0462 3771691 NOLU

 

TELEFONDAN ARAYARAK KONTROL EDİNİZ.