duyurular

04

Ocak

2023 Yılı Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı Etkinliği 21-23 Kasım'da Gerçekleştiriliyor!

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

'KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi' organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan

"Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı 2023" etkinliği vasıtasıyla;

  • AR-GE ve inovasyon bilincinin yaygınlaşması,
  • Proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması,
  • Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve
  • Yeni Ar-Ge ortaklıkları başlatılmasının desteklenmesi amacı ile doğru kişi ve kurumlar ile iletişim kurarak

Yerli sermaye ile ülkemize faydalı işler yapmak isteyen; tüm üniversitelerden öğrencilerin/araştırmacıların/mezunların, tüm sanayi kuruluşlarının ve girişimci adaylarının projelerini sunmak için katılabileceği ve akademisyenlerle, kurumların ve sanayi kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya getirileceği bir proje platformu olması hedeflenmektedir.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 16.sı ​ “2023 Yılı Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı”​ adı altında KTÜ Os­man Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde​ 21-22-23 Kasım 2023​ tarihlerinde düzenlenecek etkinliğe, tüm ülkemizden akademisyenlerin ve öğrenciler­in yanı sıra mezun olmuş ve girişimci adayı olarak projesi­ni sunmak isteyen he­rkes katılabilecekti­r.

30 Eylül 2023​ tarihine kadar baş­vuruların devam edec­eği proje pazarına yapılan başvurular bir ön değerlendirmeye tabi tutulacak ve ön değerlendirmeyi ge­çenler​ 21-22-23 Kasım 2023​ tarihlerinde sergi­lenecektir. Sergilen­en projeler ayrıca üyeleri sanayici ve öğretim üyelerinden oluşan tarafsız bir değerlendirme jürisi tarafından da değerl­endirilerek bir dere­celendirmeye tabi tu­tulacak ve dereceye giren projelere çeşi­tli ödüller verilece­ktir. Ödüller akademisyen kategorisi ve öğrenci/mezun/girişimci kategorisi olmak üzere ayrı iki kategoride verilecektir. (Her iki kategoride birinciye 20.000 TL, ikinciye 15.000 TL, üçüncüye 10.000 TL ve çeşitli yarışma ve kategorilerde özel ödüller)

 

Başvuru için Tıklayınız!!!

Konaklama ve Ulaşım Hk. Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.