haberler

A'dan Z'ye Temel Ebelik Kitabı (Toplam 2 Cilt, 185 Bölüm)

“A’dan Z’ye Temel Ebelik” adlı 2 ciltten oluşan KİTAP; Fakültemiz Ebelik Bölüm Başkanı Doç.Dr. Songül AKTAŞ, İnönü Üniversitesi SBF Ebelik Bölüm Başkanı Doç.Dr.Yeşim AKSOY DERYA ve Tarsus Üniversitesi SBF Ebelik Bölüm Başkanı Eylem TOKER editörlüğünde hazırlanmış ve okurlarıyla buluşmuştur. Bu kitap eseri 215 kişilik yazar grubu ile toplam 185 bölümden oluşmaktadır.
Kitabın birinci cilti,“Ebelik, Üreme Sitemi, Prekonsepsiyonel Dönem ve Bakım, Normal ve Riskli Gebelik, Normal Doğum ve Yenidoğan, Bağlanma, Perinatal Dönemde Ruh Sağlığı, Perinatal Dönemde Egzersiz” gibi 17 ünite ve 111 bölümden oluşmaktadır.
İkinci cilti ise; “Riskli Doğum, Riskli Doğum Sonu Dönem, Doğum Eylemine Müdahale, Obstetrik Aciller Riskli Yenidoğan, Yenidoğan ve Anne Resüstasyonu, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Ebelik, Epidemiyoloji ve Anne Sağlığı Göstergeleri, Özel Konular” gibi toplam 12 ünite ve 74 bölümden oluşmaktadır.
Bu kitabın her iki ciltinin sonunda “Deneyim Paylaşımları: Ebelerimizden Doğum Deneyimleri ve Genç Ebelere Tavsiyeler” başlıklı ebelerle yapılan görüntülü video görüşmeleri bulunmaktadır. Ayrıca bazı bölümlerimizde video temelli “karekod” uygulaması kullanılmıştır. Kitabımız bu yönleriyle ulusal ebelik literatüründe ilk olma özelliği taşımaktadır. İlaveten kitabın bir diğer önemli özelliği de; üç editörün ebelik alanındaki doçentlerden biri olmalarıdır.


13 Kasım 2023