haberler

Eğitim Araştırmaları Konferansı (EAKON)’na Katılım

Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Songül AKTAŞ, 16 Aralık 2022 tarihinde KTÜ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen "EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (EAKON)"na katılmıştır. Konferans Farabi Hastanesi Aydın İnal Amfisinde gerçekleşmiştir. Konferansta; tıp ve sağlık eğitimde araştırma modelleri, araştırma teknikleri, eğitim araştırmalarında multidisipliner yaklaşımlar vb. konuları üniversitemiz ve farklı üniversitelerden gelen akademisyenler tarafından  sunulmuştur. Aktaş bu  konferansta;   “danışma kurulu üyesi” ve  “eğitim teknolojileri “ başlıklı oturumda çalışma  grubu üyesi olarak görev almıştır.  


22 Aralık 2022