haberler

Farabi Hastanesinde Çalışan Ebelere Yönelik Simülasyon Eğitimi

Fakültemiz Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Songül AKTAŞ’ın sorumluluğunda , Farabi Hastanesi Doğum ve Kadın Hastalıkları AD doğum ünitesinde çalışan tüm  ebelere  üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Simülasyon Merkezinde “simülasyon temelli  doğumda omuz takılması (omuz distosisi) eğitimi” vermiştir.  Simülasyon temelli eğitimde; önce omuz distosine yönelik  teorik çerçeve sunulmuş  ardından  bu konuya yönelik senaryo  ebeler tarafından oynanmış  ve senaryo sonrası  çözümleme oturumları yapılmıştır.  Simülasyon eğitimi öncesi Tıbbi Simülasyon Merkezi, Müdür Sayın Doç. Dr. Ahmet Kağan ÖZKAYA tarafından tanıtılmıştır. Eğitim süresince Öğr. Gör. Ebru TURHAL ve  Uzman Hemşire Fulya FATMAZ teknik destek sağlamıştır.


22 Aralık 2022