haberler

Öğretim üyesi Doç.Dr. Songül AKTAŞ'a Ödül

Fakültemiz Ebelik Bölümü Öğretim üyesi Doç.Dr. Songül AKTAŞ; 9-10 Mayıs 2022 tarihleri arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından     düzenlenen  1. Uluslarası ve 1. Ulusal Sivas  Ebelik Kongresi”nde “Ebe Yardımıyla Vajinal Doğum Gerçekleştiren  Annelerin, Bu Doğumu   Başka Kadınlara  Önerme Nedenlerinin İncelenmesi: Bir Nitel Çalışma Örneği ” adlı çalışmasıyla SÖZEL BİLDİRİ ALANINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ almıştır.  Bu çalışma nitel tipte çoklu durum çalışması deseninde olup  (Ocak-Mayıs 2022; KAEK/06/2022 ),   Doç.Dr. Songül AKTAŞ ile Ordu Üniversitesinden Doç.Dr. Dilek KÜÇÜK ALEMDAR birlikte yürütmektedir.


27 Eylül 2022