haberler

Sağlık Bakanlığı TÜSEB A Grubu Acil AR-GE Proje Desteği

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Songül AKTAŞ’ın yürütücü olduğu “Vajinal doğum yapan annelere motivasyonel görüşme tekniği ile verilen emzirme eğitiminin emzirme motivasyonu, özyeterliliği ve bağlanma üzerine etkisi” adlı doktora tez çalışması Sağlık Bakanlığı TÜSEB A grubu Acil Ar-Ge PROJESİ kapsamında  desteğe hak kazanmıştır(Proje Kabul Sayı No: 932541 15-604.01.02, Tarih: 28 Ağustos 2023).. Destek kabulü kazanan projede doktora tez danışmanı Doç.Dr. Songül AKTAŞ ve doktora tez öğrencisi araştırmacı Araş. Gör. Özge PALANCI AY proje ekibini  oluşturmaktadır.  Araştırmacı Özge PALANCI AY Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Doktora programı öğrencisi ve Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanı’dır.

Proje Ekibi:

Doç.Dr. Songül AKTAŞ (Doktora tez danışmanı ve proje yürütücüsü)

Araş.Gör. Özge PALANCI AY (Araştırmacı )

 


11 Eylül 2023