haberler

18.Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi

8-10 Eylül 2022 tarih aralığında düzenlenen 18.Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi'nde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümümüz öğretim elemanlarından Doç. Dr. Arzu ERDEN sözel bildiri oturumuna başkanlık etmiş, Araştırma Görevlisi Murat EMİRZEOĞLU davetli konuşmacı olarak "Kronik Ağrıda Beyin Eğitilir mi?" başlıklı konuyu aktarmıştır. Bölüm öğretim elemanlarından Araştırma görevlisi Nurhayat KORKMAZ'ın da yazarlar arasında olduğu 2 poster bildiri sunumu gerçekleştirilmiştir.


13 Eylül 2022