haberler

7. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi

Doç. Dr. Arzu ERDEN 17-19 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen 7. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi'ne Bilim Kurulu Üyesi olarak katılmış olup oturum başkanlığı görevini gerçekleştirmiştir. Biri bölüm öğretim elemanlarından Arş. Gör. Nurhayat KORKMAZ' ın da yazarlar arasında yer aldığı "Telerehabilitasyon programı uygulanan DMD’li bireylerin ve ailelerinin programa ilişkin görüşlerinin incelenmesi: bir fenomenolojik çalışma" ve "Duchenne Musküler Distrofide Süreli Testlerin Türkçe Versiyonunun Gözlemciler Arası Güvenilirliği" başlıklı 2 sözlü bildiri sunmuştur. Bölüm Öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Umut APAYDIN da kongreye katılmış ve "Erken Prematüre Bebeklerde Hammersmith İnfant Nörolojik Muayene Testinin Prognostik Değeri" başlıklı sözlü bildirisini sunmuştur.


23 Mart 2023