haberler

Üniversitemiz Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Liderliğindeki LitOUTer Sempozyumu Başladı

AB Karadeniz İş Birliği Programı kapsamında, KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi’nin liderliğini üstlendiği ve Türkiye, Romanya, Gürcistan ve Bulgaristan’ın ortak olduğu, "Karadeniz Ekosistemini Korumak İçin Toplumsal Farkındalığı Artırarak Deniz Çöplerini Azaltma” saikiyle araştırma yapmayı ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan “LitOUTer Projesi Deniz Çöpleri Sempozyumu” 31 Ekim-2 Kasım 2022 tarihleri arasında, KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Karadeniz'de her yıl gittikçe artan hem çevre ve hem de halk sağlığını tehdit eden “DENİZ ÇÖPLERİ” sorunu konusunda toplumun her kesiminin farkında kılınarak doğaya atılan ve karışan katı atıkları azaltmak amacıyla hazırlanan projenin; anaokulundan, üniversiteye, kamu kurumundan, cami cemaatine, kız çocuktan nineye, toplumun her kesimine nasıl ulaşılabileceği ve toplumdaki bilinç eksikliğinin çözümü sürecinde etkili olacak proje teknikleri ve materyalleri irdelenecek.

Sempozyumun açılışında konuşma yapan ve artan deniz kirliliğine karşı kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ve özel sektör temsilcilerinin birlikte yol alması ve ortak çalışmalar yapması gereğinin önemine vurgu yapan Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI ve Trabzon Valisi İsmail USTAOĞLU’nun ardından LitOUTer Projesi ve Karadeniz’de Deniz Çöpleri Sempozyumu ile Karadeniz'de hem ekolojik yapı ve hem de halk sağlığı açısından sorun yaratan deniz çöpleri sorununu bilimsel verilerle ortaya konulup toplumsal farkındalığın arttırılarak atıkların kaynağında azaltılmasının amaçlandığını dile getiren Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun ERÜZ, konu ile ilgili yaptığı önemli açıklamada “Karadeniz, Avrupa Birliği tarafından Avrupa’nın en kirli denizi olarak kabul ediliyor. Akdeniz’de birim alanda yer alan atık miktarının 4 katı kadar deniz çöpümüz var.” sözlerine yer verdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, deniz çöplerinin Karadeniz’de taşınımının modellenerek her ülke kıyıları için ayrı ayrı taşınım senaryosunun ve Karadeniz genelinde atıkların akıntı sistemi ile dolaşımının, Karadeniz’in web temelli akıntı bilgileri ve atık kaynak bilgilerinin, herhangi bir bölgesinde nasıl dağılım gösterdiğinin ortaya konularak https://litouterproject.eu/model/Turkey_1.html?LANG=TR web adresi aracılığıyla halka ve ilgililere gösterileceğini vurguladı.

Karadeniz’de Deniz Çöpleri Sempozyumu’nda, bakanlık düzeyinde katılım sağlanarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişimi Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından deniz çöpleri konusunda ulusal ve uluslararası çalışmalar katılımcılara aktarılması; sempozyuma yüz yüze ve online katılımlı olarak gerçekleştirilmesi; sempozyumda deniz çöpleri konusunda yapılmış 60 çalışmanın sözlü ve poster olarak sunulması; deniz çöpünün ekolojik, sosyo ekonomik etkilerinin, çözüm yollarının ortaya konulması ve uzmanlarla irdelenmesi; sempozyum sonunda yapılacak değerlendirmeler ile katılımcılar arasında,  geleceğe dönük ortak çalışma oluşturulması planlanıyor.


01 Kasım 2022