haberler

Enstitimüzün ilk öğrencisi olan Aziz Can ERDADA'nın tez savunma sınavı gerçekleştirildi.

Enstitimüzün ilk öğrencisi olan Aziz Can ERDADA'nın tez savunma sınavı Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Erdal ÖZER, Enstitü Müdür Yardımcımız Prof. Dr. Hülya KARADENİZ (danışman) ve Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda GAYRETLİ AYDIN'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Sınav sonrası yapılan değerlendirmede öğrencimiz Aziz Can ERDADA başarılı bulunmuştur.


02 Mayıs 2024