bilimsel toplantı destekleri

Akademisyenlerimiz yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantı destekleri için kurum içi BAP desteklerini veya kurum hissesi olan projeleri var ise bu bütçeyi kullanabilirler.

  • KTÜ TÜBİTAK Projeleri Kurum Hissesi Harcamalarına İlişkin Usul ve Esaslar için TIKLAYINIZ
  • KTÜ BAP Koordinasyon Birimi Proje Uygulama Esasları Kılavuzu için TIKLAYINIZ