aday ögrenci

Genel Bilgi

 

 

Elektrik ve Enerji Bölümü, ülkemizin kalkınma planları doğrultusunda teknoloji kullanımına ve üretime yatkın nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Bölümümüz, enerjinin stratejik bir kavram olarak ülkelerin gelişmişlik düzeyinde önemli bir yer tutması, insan refahının ve ekosistemin dengeli bir şekilde sürdürülebilir olması açısından ön plana çıkmaktadır.

Ülkemizde eğitim, sağlık, sanayi, endüstri ve hizmet sektörlerinin istikrarlı, dengeli ve verimli bir şekilde ilerleyebilmesi elektriğe ve enerjiye dayalı teknik alt yapının güçlü bir şekilde ayakta durabilmesine bağlıdır. Bu perspektifle bölümümüz bünyesinde bulunan ve açılması beklenen programlar ile ülkemizin ara elaman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması beklenmektedir. Donanımlı bir neslin oluşturulmasında ve ülkemizin kalkınmasında gençlerin öneminin farkında olan akademik kadromuz, öğrenciyi merkeze alan kalite anlayışıyla hizmet etmektedir.

Bölümümüz Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı ile eğitim-öğretim hizmetine devam etmektedir.

Elektrik ve Enerji Bölümü bünyesinde bulunan Doğal Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçerek Arsin Meslek Yüksekokulumuza ilk öğrenci alımı yapılmıştır. Program 2 yıllık ön lisans eğitimini kapsamaktadır. Doğal Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programını bitirenlere Tekniker unvanı verilmektedir.

Meslek Yüksekokulumuz TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir. Doğal Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı öğrenci merkezli kalite anlayışı ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Eğitim Öğretim

Eğitim Amaçlarımız

Amacımız; KTÜ Arsin MYO kalite politikası paralelinde kalite, eğitim ve hizmet süreçlerimizde sürekli iyileştirmeyi sağlayarak, alanında yetkin, teorik bilginin yanında pratik bilgiye yeteri düzeyde hâkim, güncel teknik ve araçları kullanarak sorunlara çözüm üreten teknik elemanlar yetiştirmektir.

Teknolojik gelişimlere paralel olarak sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellenen eğitim programımız, teknik gezi ve sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen teorik ve uygulamalı seminerler ile desteklenmektedir. Bu sayede sektörel yüksek istihdam hedeflenmektedir.

Öğrencilerimiz

Öğrencilerimiz uluslararası ve ulusal mesleki organizasyonlarla iletişimlerini sürdürmekte ve etkinlikler düzenlemektedirler. Kalite politikamız gereği bir adet Kalite Okul Temsilcisi öğrencimiz vardır.

Akademisyenlerimiz
Öğretim elemanlarımız verdikleri derslerin yanı sıra bilimsel araştırmalarını da yürüttükleri veya almaya çalıştıkları KTÜ BAP, TÜBİTAK ve SANTEZ projeleri ile sürdürmektedirler. AB çerçeve programlarındaki projelere başvurma çalışmaları sürerken yurt dışındaki bazı üniversitelerle de ortak çalışmalar ve işbirlikleri kurulmaktadır.

Programlarımız

 •  Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

Staj Programı

KTÜ Arsin Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin önlisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında Karadeniz Teknik Üniversitesi Arsin Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi kuralları çerçevesinde, teknikerlik eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde, pratik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, staj (pratik çalışma) yapmaları zorunludur. Öğrencilerimizin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (pratik çalışma) süresi 40 (altmış) iş günüdür. Staj yapacak öğrenciler bir staj döneminde (iki yarıyılı kapsayan bir yıllık süre içerisinde) ara vermeden en az on beş (10) iş günü ve en çok kırk (20) iş günü staj yapabilirler. Staj programı ile birlikte öğrencilerimiz yurtiçi ve yurtdışı birçok kurum ve şirkette staj imkânı bulabilmektedir.

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

 • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
 • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
 • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri
Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Uyum Programları, Ders Katologları için tıklayınız.

Elektrik ve Enerji Bölümü bünyesinde bulunan ?Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi? ön lisans programını bitirenler ÖSYM tarafından yürütülen DGS sınavında başarılı oldukları takdirde aşağıda verilen lisans programlarına geçiş yapabilirler.

 • Makine Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
 • Nükleer Enerji Mühendisliği
 • Enerji Yönetimi

 

Laboratuvar ve Uygulama

Araştırma Üniversitesi statüsündeki üniversitemizde bölüm olarak öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecinde edindikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmelerini sağlayacak disiplinler arası araştırma ve uygulama imkânları bulunmaktadır.

Elektrik ve Enerji Bölümü Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programımızda dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Bazı derslerimizin haftalık yükü 3 saat teori 1 saat laboratuvar şeklindedir.

 

 Laboratuvarlarımız

Bilgisayar laboratuvarımızda öğrencilerimizin mezuniyet sonrası çalışma hayatında kullanacakları ofis programları ve mesleki bilgisayar destekli tasarım programlarına yönelik dersler yapılmaktadır.
 

Laboratuvarımızda Gazlı Kombi Eğitim Seti ve Doğalgaz İç Tesisat Eğitim Seti olmak üzere 2 adet deney düzeneği mevcuttur. Oluşturulan çalışma grupları ile deney föyleri hazırlanmakta ve sistemlerin performansları değerlendirilebilmektedir.

Bununla birlikte, laboratuvarlarımızda; kat kaloriferi, doğal gaz sobası, gazlı şofben, elektrikli ve hermetik kombi cihazları için bakım, arıza, onarım ve servis faaliyetlerinin uygulamalı eğitimleri yapılmaktadır. 

 

 

Mezunlarımız ve İstihdam

Mezunlarımızın iş alanları oldukça geniştir. Günümüzde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 81 ilde doğalgaz hedefiyle birlikte ülkemizin tüm bölgelerinde doğalgazın dağıtımı ve kullanımına yönelik istihdam açığı bulunmaktadır.

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı mezunları Tekniker ünvanı ile aşağıda verilen sektörlerde görev alabilmektedir.

 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Boru hatlarıyla doğal gaz dağıtımı yapan kuruluşlar
 • Doğal gaz dağıtım şirketleri
 • Doğal gaz tesisatı projelendirme ve uygulama işlerini yapan özel şirketler
 • İnşaat firmalarının yapı-tesisat grupları
 • Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleriyle ilgili kuruluşlar
 • Gaz yakıcı cihazların servis hizmetleri

...

                                                   Soner CELEP
                                                   İşletme Şefi
  TİSKİ İçme Suyu Şebeke Şefliği

           Safa SİVRİ


Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni
Ahi Evren G.K.D.C. Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları hakkında (başvuru, kabul ve kayıt koşulları vs.) bilgi sahibi olmak için tıklayınız

 

Taban Puanı

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2021

2022

2023

Kontenjan

Yerleşen Sayısı

Taban Puanı

Kontenjan

Yerleşen Sayısı

Taban Puanı

Kontenjan

Yerleşen Sayısı

Taban Puanı

31

28

****

31

31

240,90

30

31

239,88

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.