elektrik ve enerji bölümü

   Elektrik ve Enerji Bölümü, ülkemizin kalkınma planları doğrultusunda teknoloji kullanımına ve üretime yatkın nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Bölümümüz, enerjinin stratejik bir kavram olarak ülkelerin gelişmişlik düzeyinde önemli bir yer tutması, insan refahının ve ekosistemin dengeli bir şekilde sürdürülebilir olması açısından ön plana çıkmaktadır.

   Ülkemizde eğitim, sağlık, sanayi, endüstri ve hizmet sektörlerinin istikrarlı, dengeli ve verimli bir şekilde ilerleyebilmesi elektriğe ve enerjiye dayalı teknik alt yapının güçlü bir şekilde ayakta durabilmesine bağlıdır. Bu perspektifle bölümümüz bünyesinde bulunan ve açılması beklenen programlar ile ülkemizin ara elaman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması beklenmektedir. Donanımlı bir neslin oluşturulmasında ve ülkemizin kalkınmasında gençlerin öneminin farkında olan akademik kadromuz, öğrenciyi merkeze alan kalite anlayışıyla hizmet etmektedir.

   Bölümümüzde Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı ile eğitim-öğretim hizmetine devam edilmektedir.