hakkımızda

Genel Bilgiler

Dijital Dönüşüm

Dijital dönüşüm, bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımı ile iş süreçlerinin ve bilgilerin hızla, para ve zaman tasarrufu sağlayarak dijital (elektronik) ortama taşınmasıdır. Dijital dönüşüm sadece teknolojik yatırımların yapıldığı bir süreç olmayıp aynı zamanda yeni iş yapış şekillerinin de adaptasyonunu içeren bir dönüşüm sürecidir.

Amaç

Dijital Dönüşüm Ofisleri kurularak kurumların yeni kitlelere erişimi için yeni yollar ve yenilikçi (inovatif) ürün ve hizmetler geliştirmelerine yönelik çalışmalar yapmaktır. Dijital Dönüşüm Ofisi; bulut bilişim, internet tabanlı gelişim, robotlar, akıllı sistemler, çevre teknolojileri, alternatif enerji, sürücüsüz otomobiller, elektrikli araçlar, medikal teknoloji gibi daha birçok alanda araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüterek hızla dijitalleşmeyi sağlamaktadır.

Görevler

  • Ekonomik ve sosyal hayat ile kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi için aracılık etmek,
  • Kurumlar arası işbirliğini artırarak bu alanlarda koordinasyonu sağlamak,
  • Kamunun dijital dönüşümünü (e-devlet dönüşümü) koordine etmek
  • Bürokratik süreçleri hızlandırarak sıfıra indirmek,
  • Bulut bilişim, büyük veri, yapay zeka, otonom robotlar gibi konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
  • Kamuda öncelikli proje alanlarına öncülük etmek,
  • Görev alanına giren konularda politika ve strateji önerilerinde bulunarak, dijital dönüşümü gerçekleştirmek isteyen yöneticilere ve profesyonellere öncülük etmek,
  • Milli teknolojinin geliştirilmesi ve bu kapsamda farkındalık oluşturmak amacıyla gerekli olan projeler geliştirmek,
  • Siber güvenlik ve bilgi güvenliğini arttırıcı projeler geliştirmek.

Organizasyon Şeması

Birimler

Kaynak Yönetimi Birimi

Kurumun tüm kaynaklarını (insan, teknoloji, alt yapı vb.) tespit etme ve yönetmekle sorumlu birimdir.

 

Teknik Yönetim Birimi

Kurumun teknik veya teknolojik alt yapısını oluşturma ve yönetmekle sorumlu birimdir.

 

Süreç Yönetimi Birimi

Dijital dönüşüm süreçlerinde kaynak, teknik, alt yapı, araştırma-geliştirme gibi konulardaki gelişmeleri takip etmekle, izlemekle, analiz etmekle ve yönetmekle sorumlu birimdir.