haberler

Bitirme Tezi Öğrencileri İle Malatya İli Hasarlı Yapı Tespit Gezisi

İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencilerinin bitirme tezi kapsamında Kahramanmaraş depremleri sonucu orta hasarlı olduğu tespit edilen ve Malatya'da bulunana binanın yerinde incelemesi için İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ile birlikte teknik gezi düzenlenmiştir. Öğrenciler hasar tespiti ve güçlendirme yöntemleri hakkında teknik bilgiler edinmiş ve binaya ait röleve çalışması gerçekleştirmişlerdir. Elde edinilen bilgiler ışığında bitirme tezi kapsamında binaya ait deprem performansını değerlendireceklerdir.


25 Mart 2024