iletişim

 

Adres
:
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 61080, Trabzon, Türkiye
Telefon
:
+90 462 377 3000
Fax
:
+90 462 325 32 05 - 325 31 85
KEP
:
karadenizteknikuniversitesi@hs01.kep.tr